Νέος γύρος αναδρομικών σε Δημόσιο – ενστόλους

166

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε αμετάκλητα αντισυνταγματική την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, πυροδοτεί νέο μπαράζ προσφυγών

Ηλίας Γεωργάκης

Νέο γύρο αναδρομικών για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και έναν ακόμη πονοκέφαλο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, ανοίγει η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία έκρινε αμετάκλητα αντισυνταγματική την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου – η οποία έκρινε αμετάκλητα αντισυνταγματική την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους Δημοσίου και Σωμάτων Ασφαλείας – πυροδοτεί έναν νέο γύρο διεκδίκησης αναδρομικών με μπαράζ προσφυγών που κατατίθενται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές αυτές δεν έχουν σχέση με την επικείμενη απόφαση του ΣτΕ (Ιούνιος) για τα αναδρομικά από τα κομμένα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις. Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν στα «ΝΕΑ» ότι είναι πιθανό – με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα μετά την πανδημία – να εξεταστεί να αποδοθούν μελλοντικά (και πάντως από το 2022) και τα δύο πακέτα των αναδρομικών (σε περίπτωση φυσικά που το ΣτΕ δικαιώσει τους συνταξιούχους για τα κομμένα δώρα και τις επικουρικές. Ειδικά για τα αναδρομικά της ΕΑΣ (εισφορά αλληλεγγύης) επεσήμαναν ότι το κόστος θα είναι χαμηλό αφού η απόφαση αφορά μόνο την περίοδο 2017 και 2018 και μόνο το Δημόσιο και τα Σώματα Ασφαλείας.

Αντισυνταγματική

Πάντως, έπειτα από πρόσφατη (Απρίλιος 2021) απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους του Δημοσίου – Σωμάτων Ασφαλείας κρίθηκε αντισυνταγματική για το διάστημα Φεβρουάριος 2017 έως και το 2018. Οι συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη ή με άθροισμα κύριων συντάξεων πάνω από 1.400 ευρώ δικαιούνται επιστροφή ίση με το 3% έως 14% της σύνταξης από τις κρατήσεις για τα έτη 2017 και 2018. Τα αναδρομικά θα πρέπει να επιστρέψει η κυβέρνηση σε 500.000 συνταξιούχους. Η ετήσια επιβάρυνση των συνταξιούχων από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανέρχεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ετησίως. Επί παραδείγματι, για το 2021 έχει προϋπολογιστεί η είσπραξη ποσού ύψους 247 εκατ. ευρώ, από την ΕΑΣ, επί των κύριων συντάξεων και 147 εκατ. ευρώ, από την ΕΑΣ, επί των επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή τη διετία 2017-2018 το συνολικό ποσό των αναδρομικών κινείται περί τα 800 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, δικαίωμα στα αναδρομικά θα έχουν και όσοι δεν είχαν καταθέσει προσφυγές, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα. Ενώ με βάση πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιούχοι των αναδρομικών μπορούν να είναι οι κληρονόμοι των συνταξιούχων από τους οποίους παρακρατήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης από τις συντάξεις τους. Υπενθυμίζεται ότι ως προς το θέμα της αντισυνταγματικότητας της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είχε εκδοθεί και η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε την κράτηση αυτή ως αντιτιθέμενη στις ρυθμίσεις του Συντάγματος, όρισε δε ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων διάγνωσης της αντισυνταγματικότητας την 8η/2/2017, την ημερομηνία δηλαδή που δημοσιεύθηκε η απόφαση. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η παρακράτηση αυτή από τις συντάξεις, από τότε που εντάχθηκαν οι συνταξιούχοι στον ΕΦΚΑ και μέχρι 31/12/2018, είναι αντισυνταγματική, δεδομένου ότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, της ισότητας στα δημόσια βάρη καθώς και της αναλογικότητας. Είναι προφανές ότι η νέα απόφαση συνεχίζει θέμα διεκδίκησης αναδρομικών για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

ΠΗΓΗot.gr