Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Πότε ανακαλείται η απαλλοτρίωση ακινήτου- Ποιοι και πότε έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα.

80

Το ερώτημα που τέθηκε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το εάν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως νόμιμη η αίτηση μερικής ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, αφορούσε απαλλοτριωθεί τα τμήματα ιδιοκτησιών από το 1969 για την κατασκευή της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Στόμιο – Ακράτα. Η αίτηση υποβλήθηκε εκ μέρους των ειδικών διαδόχων των αρχικών ιδιοκτητών

Ιδιοκτήτες έχουν νομικό συμφέρον να ζητήσουν ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης τμημάτων ακινήτων τους που περιήλθαν στο Δημόσιο και δεν χρησιμοποιήθηκαν, ούτε προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.

Και τη δυνατότητα αυτή έχουν όχι μόνο οι αρχικοί ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων και οι κληρονόμοι τους αλλά και τρίτοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί μέσω πληρεξουσίου (συμβολαιογραφικού) από αυτούς. κορινθος - πάτρα

Το παραπάνω είναι το « δια ταύτα» της υπ´ αριθμόν 88 / 2021 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία απαντά σε σχετικό ερώτημα του Γενικού Γραμματέα Υποδομών / Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής.

Η υπόθεση που εξετάστηκε αφορούσε απαλλοτρίωση που προβλεπόταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 1969 για την κατασκευή της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Στόμιο – Ακράτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΗΓΗdikastiko.gr