Αστική ευθύνη: Πώς θα “πληρώνουν” οι συνδικαλιστές τα “σπασμένα” των απεργιών με βάση το εργασιακό νομοσχέδιο

186

Την καθιέρωση αστικής ευθύνης για μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων προβλέπει διάταξη του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Τη δυνατότητα όσων εργαζομένων επιθυμούν να παρέχουν εργασία, παρά την κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης, διασφαλίζει η προωθούμενη διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Σε περίπτωση που υπάρξουν περιστατικά παρεμπόδισης των εργαζομένων και άσκησης εις βάρος τους σωματικής ή ψυχολογικής βίας, προβλέπεται η διακοπή της απεργίας αλλά και η επίρριψη αστικών ευθυνών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του νομοσχεδίου «το δικαίωμα στην εργασία, όσο και στην απεργία κατοχυρώνονται συνταγματικά. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων να παρέχουν εργασία, όταν έχει κηρυχθεί απεργία, ενώ στην περίπτωση που διαπιστώνονται φαινόμενα παρεμπόδισης της ενάσκησης του δικαιώματος αυτού είναι δυνατό με δικαστική απόφαση να διακοπεί η κηρυχθείσα απεργία».

Επίσης, επισημαίνεται πως καθιερώνεται η αστική ευθύνη για την υπαίτια παράλειψη άσκησης της υποχρέωσης προστασίας του δικαιώματος στην εργασία όσων δεν συμμετέχουν στην απεργία.

Τι αναφέρει η επίμαχη διάταξη

Στο άρθρο 93 του νομοσχεδίου που αφορά την προστασία του δικαιώματος στην εργασία ορίζεται συγκεκριμένα:

1. Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από οιονδήποτε.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης της παρ. 1, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α΄79). Στην περίπτωση αυτή, για την κήρυξη νέας απεργίας απαιτείται η τήρηση όλων των διατυπώσεων του άρθρου 20 του ν. 1264/1982 και της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 19 ή της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 1264/1982, κατά περίπτωση.

3. Υπαίτια παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. 1 γεννά αστική ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και των υπαίτιων μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Τα σχόλια στη διαβούλευση

Στο κατατεθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και τα σχόλια που έγιναν για το συγκεκριμένο άρθρο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. «Κάνουν λόγο για «ποινικοποίηση» της απεργίας, και υποβοήθηση των απεργοσπαστών. Βέβαια καμία περαιτέρω ποινική κύρωση δεν προβλέπεται με τη νέα ρύθμιση. Από εργοδοτικούς φορείς, αντίθετα, υπήρξε το αίτημα να χαρακτηριστεί ως ποινικό αδίκημα η κατάληψη. Ανησυχία προκαλεί πώς θα ερμηνευθεί ο όρος «ψυχολογική βία» και να μη γίνει σύγχυση με την νόμιμη πρόσκληση σε συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση. Τούτο είναι θέμα των Δικαστηρίων, αν και η διάκριση θεωρούμε ότι είναι σαφής» καταγράφεται.

ΠΗΓΗdikastiko.gr