Ενημέρωση για δια ζώσης καταθέσεις απο 14 εως και 18 Ιουνίου 2021

61

1. Κατάθεση Ειρηνοδικείο Αθηνών:

14/6/2021 με λήγοντα αρ. μητρώου 0 και 1.

Από 15/6/2021 και έπειτα κάθε ημέρα ανά δύο νούμερα μητρώου.

2. Κατάθεση Πρωτοδικείο Αθηνών:

14/6/2021 γραμμάτιο προείσπραξης με λήγοντα σε 3.

Από 15/6/2021 και έπειτα, κάθε ημέρα ανά γραμμάτιο προείσπραξης .

3. Κατάθεση Ενδίκων Μέσων (οδός Δέγλερη):

14/6/2021 γραμμάτιο προείσπραξης με λήγοντα 7.

Από 15/6/2021 και έπειτα, κάθε ημέρα ανά γραμμάτιο προείσπραξης .

4. Προσδιορισμός – Κατάθεση Εφετείο Αθηνών

Χωρίς περιορισμούς