Κτηματολόγιο: Στη Βουλή τον Ιούλιο το νέο σχέδιο νόμου

53

Στη Βουλή τον Ιούλιο το νέο σχέδιο νόμου – Τι προβλέπει

Προκόπης Γιόγιακας

Σε διαβούλευση τίθεται μέσα στο επόμενο διάστημα το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή τον ερχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι  μεταβιβάσεις των ακινήτων θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά στα γραφεία των συμβολαιογράφων, παρέχοντας σε όλους τους συμβαλλόμενους τα εχέγγυα πως οι αγοραπωλησίες θα γίνονται σωστά και με ασφάλεια.

Επιπλέον, το νέο σχέδιο νόμου εισάγει τον Ηλεκτρονικό Φάκελο μεταβίβασης ακινήτων. Και σε  ό,τι αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων, η επιτάχυνση , όπως έγινε γνωστό, θα επιτευχτεί πρωτίστως μέσα από την ψηφιοποίηση περισσοτέρων από 17 πιστοποιητικών.  Τα έγγραφα αυτά, τα οποία μέχρι σήμερα αναζητούνται με έγγραφη μορφή από σειρά υπηρεσιών, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, θα χορηγούνται ηλεκτρονικά, μέσα από ένα εκτεταμένο πλαίσιο διασυνδέσεων μεταξύ μητρώων του Δημοσίου.

Επιταχύνεται κατά δύο χρόνια η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου

Η επιτάχυνση της κτηματογράφησης, η απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και η αναδιοργάνωση του Κτηματολογίου είναι στόχοι του νέου σχεδίου νόμου. Όπως έγινε γνωστό, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θα επιταχυνθεί –κατά τουλάχιστον- δυο χρόνια η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στις περιοχές όπου ακόμη δεν λειτουργεί, ενώ η κτηματογράφηση θα ολοκληρώνεται πριν από την έκδοση των αποφάσεων των Επιτροπών Υποθέσεων Κτηματογράφησης.

Διευκρινίζεται πως όλες οι αιτήσεις και οι αντίθετες απόψεις επί της αίτησης θα κατατίθενται στις προβλεπόμενες προθεσμίες και θα εκδικάζονται κανονικά, ενώ  για πρώτη φορά στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου θα αναγράφονται οι εκκρεμότητες ως προς τα δικαιώματα (αιτήσεις και αντίθετες απόψεις).

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως η πλήρης πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία θα διασφαλίσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους, όσο και τους υποψήφιους αγοραστές να μπορούν να γνωρίζουν επακριβώς το ισχύον καθεστώς κάθε ακινήτου.

Η εικόνα σήμερα και οι αλλαγές που προωθούνται

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των ήδη κτηματογραφούμενων περιοχών, το 98% των ακινήτων μιας περιοχής θα μπορούσαν να καταχωρηθούν στο Κτηματολόγιο μετά την ανάρτηση, χωρίς να απαιτούνται άλλες διαδικασίες.

Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίστηκε, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, παρ’ όλα αυτά,  κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να λειτουργήσει το Κτηματολόγιο, πρέπει να έχουν εκδικαστεί όλες οι αιτήσεις και οι αντίθετες απόψεις.

Έτσι, με το νέο πλαίσιο, διασφαλίζονται πλήρως όλα τα δικαιώματα όσων θεωρούν πως θίγονται με βάση τα στοιχεία της ανάρτησης (προσεγγιστικά ανέρχονται στο 2% του συνόλου των ιδιοκτητών), χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε σημαντική καθυστέρηση για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αποσαφηνίζεται πως μια ανακριβής πρώτη κτηματολογική εγγραφή μπορεί να διορθώνεται και με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και καθορίζονται το πλαίσιο και οι κανόνες για τον τρόπο καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα.

Τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα

Με το νέο σχέδιο νόμου αναμορφώνεται και η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη».  Για το λόγο αυτό, η συναίνεση του Δημοσίου για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος θα τεκμαίρεται από τη μη προβολή αντιρρήσεων εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση σε αυτό της αίτησης, αντί της ρητής συναίνεσης που απαιτεί το ισχύον πλαίσιο.

Οργανωτική αναδιάρθρωση

Πλέον, το Κτηματολόγιο αποκτά ευελιξία και επάρκεια σε προσωπικό και λοιπούς πόρους. Μεταξύ άλλων, θα υπάρχει η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με το ΤΕΕ για την παροχή υποστηρικτικών  τεχνικών υπηρεσιών. Εισάγεται η δυνατότητα δημιουργίας μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών για την υποστήριξη στις ενημερώσεις των κτηματολογικών διαγραμμάτων, αλλά δίνεται και η δυνατότητα μιας « δεύτερης ευκαιρίας» στους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων να μεταφερθούν στον Φορέα.