Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 14 Ιουνίου 2021

171

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2366/5.6.2021 (επισυνάπτεται) η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου και ώρα 6:00.».

Η νέα ΚΥΑ επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506 (ΦΕΚ τ. Β’ 2233/29.5.2021) Για την προηγούμενη ΚΥΑ βλ.

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%… .