Τουρισμός: «Πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες – Ποιοι θα λάβουν τις ενισχύσεις

150

Το μεσημέρι της Τρίτης αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα: Αυτό που απέμενε είναι το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, ώστε οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας να προστεθούν σε εκείνους της εστίασης, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους που ήδη έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν δωρεάν χρηματοδότηση για να καλύψουν τα πρώτα τους έξοδα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Πρόκειται για τα γνωστά προγράμματα ενίσχυσης με τα λεγόμενα «κεφάλαια επανεκκίνησης» των επιχειρήσεων που μετά από αρκετούς μήνες ανεβάζουν ρολά. Τα ποσά που θα «μοιραστούν» οι επαγγελματίες του τουρισμού αγγίζουν τα 425 εκατ. ευρώ και θα έχουν την μορφή κεφαλαίου κίνησης, χρηματοδότηση που δεν θα επιστραφεί στο κράτος: Μάλιστα, ο αριθμός των επαγγελματιών που θα αποκτήσει δικαίωμα στα «κεφάλαια επανεκκίνησης» τα οποία προορίζονται για τον τουριστικό τομέα θα είναι διευρυμένος.

Ποιοι θα πάρουν την ενίσχυση
Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μόνο ξενοδοχειακές μονάδες να λάβουν ως «δώρο» για τα πρώτα τους έξοδα ποσά που αγγίζουν ακόμη και τα 400.000 ευρώ, ανοίγει ο δρόμος και για τα τουριστικά γραφεία όπως και τα τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να εξασφαλίσουν ανάλογη χρηματοδότηση. Πάντως, το αρχικό σχέδιο του προγράμματος, μέσω του οποίου όπως προαναφέρθηκε θα χορηγηθούν επιχορηγήσεις με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στα πρότυπα του αντίστοιχου προγράμματος που «τρέχει» για την εστίαση, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή του το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπολογίζεται, δε, πως η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει μέσα στο α’ 10ημερο του μήνα. Με βάση το σχέδιο που έχει αποσταλεί προς έγκριση στην Ε.Ε., το ποσό της ενίσχυσης θα αντιστοιχεί στο 5% του τζίρου του 2019, ενώ το μέγιστο ποσό στήριξης έχει οριστεί στις 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στη συγκεκριμένη δράση είναι η μείωση του τζίρου που κατέγραψε κάθε επιχείρηση το 2020 να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30% του αντίστοιχου τζίρου του 2019, ενώ απαιτείται κάθε επιχείρηση κατά το 2019 να απασχολούσε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο για 12 μήνες.
Πρόθεση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των τουριστικών καταλυμάτων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων. Στην κατεύθυνση αυτή, με δεδομένο ότι κάποιες μεγάλες βάσει τζίρου ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως να εξαιρούνται λόγω των κρατικών ενισχύσεων και της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ, το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει τη στήριξή τους με πόρους, ύψους 75 εκατ. ευρώ, που έχουν εξασφαλιστεί από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πότε λήγει η προθεσμία για τα κεφάλαια ενίσχυσης της εστίασης
Και ενώ το πρόγραμμα για τον τουρισμό αναμένει το «πράσινο φως» των Ευρωπαίων, το αντίστοιχο πρόγραμμα για την εστίαση ήδη «τρέχει»: Εκεί το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019, ενώ δε θα μπορεί να ξεπερνά –όπως προαναφέρθηκε- τις 100.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι μη επιστρεπτέα και ακατάσχετα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021. Οι επιχειρήσεις της εστίασης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως την 31.12.2020
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας,
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
 • Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

«Τρέχει» η προθεσμία και για γυμναστήρια- παιδότοπους
Ως «δώρο» τα «πρώτα έξοδα» που θα κάνουν κατά την επαναλειτουργία τους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν γυμναστήρια, αλλά και και παιδότοποι: Η πλατφόρμα μέσω της οποία υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις είναι ενεργή και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Ιουλίου και ώρα 17:00.Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Μέσω της νέας δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» οι επαγγελματίες μπορούν να εξασφαλίσουν ποσά που ξεκινούν από 4.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 18.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Το κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.
Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της οικίας τους χώρο. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

https://www.enikonomia.gr/tourism/248826,tourismos-prasino-fos-apo-tis-vryxelles-poioi-tha-lavoun-tis-enis.html

ΠΗΓΗenikonomia.gr