Τροποποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με το πρωτόκολλο αρ.15

163

Το πρωτόκολλο αριθ. 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις της Σύμβασης. Το πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ για όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης την 1η Αυγούστου 2021.

Το πρωτόκολλο επιφέρει ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σημαντικότερη τροποποίηση τη συντόμευση από έξι σε τέσσερις μήνες της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο ·

Επίσης αντικαθίσταται το ανώτατο οριο ηλικίας για τους δικαστές με την απαίτηση οι υποψήφιοι για τη θέση του δικαστή να είναι κάτω των 65 ετών κατά την ημερομηνία κατά την οποία η κοινοβουλευτική συνέλευση ζητά τον κατάλογο των υποψηφίων.

Το πρωτόκολλο αριθ. 15 είναι διαθέσιμο εδώ

http://www.legalnews24.gr/2021/06/15.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Legalnews24+%28LegalNews24%29

ΠΗΓΗlegalnews24.gr