Χρεωνόταν επί 4 χρόνια με δημοτικά τέλη γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ δεν κατόρθωσε να προχωρήσει σε διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτου

129

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε η διακοπή και η διαγραφή των τελών.

Το αίτημα για διακοπή ηλεκτροδότησης υποβλήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου το 2015. Ωστόσο, προς μεγάλη της έκπληξη ανακάλυψε το 2019 ότι ενώ το ακίνητο ήταν κενό και μη χρησιμοποιούμενο, η διακοπή δεν είχε πραγματοποιηθεί και η παροχή παρέμενε ενεργή, με αποτέλεσμα να χρεώνεται για όλο το σχετικό χρονικό διάστημα με δημοτικά τέλη.

Μετά από σχετική προσφυγή, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να ενημερωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για τους λόγους της 4χρονης καθυστέρησης διακοπής, παράλληλα με την απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης της ιδιοκτήτριας. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστήριξε ότι υπήρξε αδυναμία πρόσβασης στο ακίνητο ώστε να ολοκληρωθεί η διακοπή και ότι είχε ειδοποιήσει τη ΔΕΗ να ενημερώσει την ιδιοκτήτρια εγγράφως.

Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στη ΔΕΗ, όμως, από τη σχετική αλληλογραφία δεν προέκυψε έγγραφη ενημέρωση περί αδυναμίας πρόσβασης, αλλά επίκληση προσπαθειών αποκλειστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και η ΔΕΗ ισχυρίστηκαν ότι δεν ευθύνονται για την αδυναμία πρόσβασης, συνεπώς δεν υπήρξε λανθασμένη διαχείριση του αιτήματος.

Σύμφωνα, όμως, με τον Συνήγορο του Πολίτης «δεν έγιναν επαρκείς ενέργειες σχετικά με τη διεκπεραίωση της διακοπής», ενώ υποστήριξε ότι «υπήρξε ευθύνη των φορέων τουλάχιστον ως προς την απουσία ενημέρωσης της ιδιοκτήτριας με αποτέλεσμα την οικονομική της ζημία και ζήτησε να αποκατασταθεί η νομιμότητα».

Μετά την παρέμβασή του, ο ΔΕΔΔΗΕ προέβη σε διόρθωση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της εντολής από το έτος 2019 στο έτος 2015, οπότε και είχε υποβληθεί το αίτημα και απέστειλε τα σχετικά στοιχεία τόσο στη ΔΕΗ όσο και στον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος προχώρησε στη διαγραφή των τελών για τα έτη μεταξύ 2015 – 2019.

ΠΗΓΗdikastiko.gr