ΓΕΜΗ – Έρχεται το νέο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1151

144

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΥΒ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπ. Συμβουλίου παρουσίασε το νομοσχέδιο: «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης-Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151  που αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στη σύσταση και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση ενός κώδικα εταιρικού δικαίου. 

Ειδικότερα:                                                                         

Α. Με την ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας  2019/1151:

  • Δημιουργείται Μητρώο ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.
  • Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • Δίδονται ορισμοί που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
  • Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Β. Γίνονται τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν:

Πρώτον, τις Υπηρεσίες μιας στάσης για τις οποίες  προβλέπεται: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και ένταξη στην Υπηρεσία μιας Στάσης και των υπολοίπων νομικών μορφών εταιρειών (Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία), Διεύρυνση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS). Επικαιροποίηση του νόμου και προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαλειτουργικότητες π.χ. e-ΕΦΚΑ.

Και δεύτερο το ΓΕΜΗ για το οποίο προβλέπονται: Βελτιώσεις, και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για τις προσωπικές εταιρείες, βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και στην επιβολή προστίμων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω: Πρώτον της απλούστευσης διαδικασιών σύστασης κάθε εταιρικής μορφής, η οποία επιτυγχάνεται με την  ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και την ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ελέγχων νομιμότητας, μέσω των οποίων, πέραν της μείωσης του χρόνου και του κόστους σύστασης, επιτυγχάνονται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και δεύτερο μέσω της δημιουργίας ενός απλοποιημένου και σαφούς πλαισίου υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

https://www.taxheaven.gr/news/55440/gemh-erxetai-to-neo-nomosxedio-gia-thn-enswmatwsh-ths-odhgias-20191151

ΠΗΓΗtaxheaven.gr