ΔΕΕ, C-535/19 A οι πολίτες της Ένωσης που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να υπάγονται στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης ασθενείας του κράτους μέλους υποδοχής

49

Το κείμενο της απόφασης σε ΔΕΕ 

https://www.ddikastes.gr/node/7943

ΠΗΓΗddikastes.gr