ΔΕΕ, C-742/19 Ministrstvo za obrambo, περιπτώσεις κατά τις οποίες η οδηγία σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του στρατιωτικού προσωπικού

148

To κείμενο της απόφασης σε ΔΕΕ 

ΠΗΓΗddikastes.gr