Επιστρεπτέες προκαταβολές: Εκπνέει η προθεσμία για τις ενστάσεις

48

Κλείνουν σήμερα οι πύλες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία που είχαν χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για την υποβολή ενστάσεων με στόχο να διεκδικήσουν επιστρεπτέες προκαταβολές, από τον τρίτο έως και τον έβδομο κύκλο, για τις οποίες είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις αλλά απορρίφθηκαν.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλείνει τις «πύλες» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση ενημερώνοντας για ποιες από τις πέντε φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπέβαλαν αίτηση υπήρξε απόρριψη, καθώς και τους λόγους που κόπηκαν από την κρατική χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα συνημμένα θα πρέπει να στείλουν και όλα τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την ένστασή τους.

Από την πλευρά τους, μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα ξεκινήσουν εξονυχιστικούς διασταυρωτικούς ελέγχους στο πλαίσιο της άμεσης επανεξέτασης όλων των αιτημάτων, με βάση τα νέα δεδομένα.

Φυσικά όποιες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δικαιωθούν θα λάβουν τελευταίοι τα κρατικά δάνεια, επιστρέφοντας μόνο το 50% του ποσού που θα τους δοθεί σε 60 δόσεις.

Τα βήματα για την ένσταση

Για να υποβάλουν την ένστασή τους στο myBusisnessSupport οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Επιλέγετε την πλατφόρμα MyBusinessSupport και εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς του Taxisnet.

2. Κάνετε κλικ στις εφαρμογές και στη συνέχεια στα Αιτήματα Επανένταξης όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του μητρώου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ).

3. Κάνετε κλικ στην υποβολή και στη συνέχεια επιλέγετε για ποιο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανένταξης.

4. Αναφέρετε τον λόγο που υποβάλλετε αίτημα επανεξέτασης και επανένταξης στον συγκεκριμένο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής.

5. Υποβάλετε συνημμένα τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την ένσταση και το αίτημα λήψης των κρατικών ενισχύσεων.

ΠΗΓΗot.gr