Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση για τους Ετεροδημότες

360

Σωτήρης Μπέσκος

Σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών έχουν οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση εντός της Επικράτειας, από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι και μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές

βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμονής τους.

Ο εκλογέας που επιθυμεί να εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στην ειδική εφαρμογή αιτήσεων ετεροδημοτών. Ο εκλογέας συνδέεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η κατοχή προσωπικού Α.Φ.Μ. από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών Α.Α.Δ.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

– Μετά την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.
– Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στο βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση, καθώς και τα στοιχεία εγγραφής του στο βασικό εκλογικό κατάλογο. Τα προσωπικά στοιχεία του εκλογέα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του στην Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να του επιτραπεί η υποβολή της αίτησης.
– Ακολούθως, καταχωρίζει τη διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα).

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμεναστην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και ότι τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών δηλώνει πως έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής του δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των σαράντα (40) εκλογέων από την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένος, δεν θα συσταθεί αντίστοιχο εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως ετεροδημότης και μπορεί να ψηφίσει μόνο στο δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, ο αιτών δηλώνει πως έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που δεν θα επιθυμεί πλέον να ασκήσει το εκλογικό του
δικαίωμα ως ετεροδημότης, θα πρέπει να ζητήσει ο ίδιος τη διαγραφή του από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, υποβάλλοντας αίτηση Διαγραφής ετεροδημότη.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης
Μόλις η αίτηση υποβληθεί από τον εκλογέα, εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής της από το δήμο διαμονής.
Ο δήμος διαμονής συμπληρώνει το εκλογικό διαμέρισμα διαμονής στο οποίο εντάσσεται ο ετεροδημότης βάσει της διεύθυνσης διαμονής, την οποία δήλωσε στην αίτηση. 

Μεταβολή Στοιχείων και Ακύρωση Εγγραφής
Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία της πλήρους διεύθυνσης διαμονής του (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα). Η μεταβολή αυτή γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης Διόρθωσης Διεύθυνσης Διαμονής εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών.
Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό τηλεφώνου του και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η μεταβολή αυτή γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών.

Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. Η ακύρωση της εγγραφής γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης διαγραφής. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο εκλογέας διαγράφεται οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και οριστικοποιούνται αμέσως. Στην επόμενη Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων ενημερώνονται οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών και επικαιροποιούνται οι ειδικές σημάνσεις στο βασικό εκλογικό κατάλογο, όπου αυτό απαιτείται.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/347827/ilektronika-pleon-i-aitisi-gia-tous-eterodimotes

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr