Προστασία Καταναλωτή: Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών

80

Αριθμ. 74784
Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών
ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗlawnet.gr