Βαρύτερα πρόστιμα θα επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

52

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Μια διαφορετική προσέγγιση των διαδικασιών που διασφαλίζουν την καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού, προτείνοντας την απλούστευση γραφειοκρατικών εμποδίων με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται για πρώτη φορά διατάξεις όπως η διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων, η κατάχρηση θέσης ισχύος σε οικοσύστημα δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό, προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις αλλά καινέα πρόστιμα ακόμα και ανά ημέρα παράβασης.

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλει η Επιτροπή θα φτάνουν μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου θα λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της παράβασης, η διάρκεια και το είδος της συμμετοχής στην παράβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπονται: προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις, για τα οποία με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής από την επιβολή προστίμων εις βάρος επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων που συμμετείχαν αυτοτελώς σε οριζόντια σύμπραξη (καρτέλ) και φυσικών προσώπων.

ΠΗΓΗot.gr