Ταμείο Ανάκαμψης: Τι αλλάζει σε εφορίες, τελωνεία και επιχειρήσεις

184

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ

Στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης δημοσίων εσόδων αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εισαγωγή κινήτρων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προώθηση πράσινων και ψηφιακών ιδιωτικών επενδύσεων και αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων συνθέτουν το «σκηνικό» των μεταρρυθμίσεων που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων 

Η ΑΑΔΕ θα αναβαθμίσει τη χρήση των εσωτερικών δεδομένων της και θα εισαχθούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη δημοσίων εσόδων, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων και να καταπολεμηθεί λαθρεμπόριο.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ  θα απλοποιήσουν και  θα επικαιροποιήσουν  τη νομοθεσία για τον κύριο φόρο, τον τελωνειακό κώδικα και όλες τις σχετικές δευτερεύουσες νομικές διατάξεις.

Επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ 

Η ΑΑΔΕ  θα απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω  αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, ηλεκτρονική υποβολή και διευκόλυνση διαδικασία ανάλυσης κινδύνου για αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Η νέα διαδικασία αναμένεται να περιορίσει τον ανθρώπινη παρέμβαση ενώ θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις επιστροφές ΦΠΑ. 

Κίνητρα για αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης προωθώντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα myDATΑ για την τήρηση βιβλίων, ηλεκτρονική τιμολόγηση και σύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με την φορολογική αρχή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων με στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. 

Υπεραπόσβεση δαπανών ΜΜΕ για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιακή μετάβαση

Η μεταρρύθμιση αποτελείται από φορολογικά κίνητρα για ενίσχυση της υπερ-έκπτωσης των δαπανών επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε εξοπλισμό που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή προσαρμογή, προώθηση της κυκλικής οικονομίας και ψηφιοποίηση. Θα συνάδει πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη στήριξη της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, ιδίως για τα προϊόντα αυτά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνός, αλκοόλ, ενέργεια) μέσω του εκσυγχρονισμού των Τελωνείων». Θα υπάρξει αναβάθμιση των συστημάτων  παρακολούθησης, στις διαδικασίες ελέγχου και  στον εξοπλισμό προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων φορτίου. 

Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές & POS 

Η ΑΑΔΕ θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τη διευκόλυνση της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τερματικά Point-ofSSale (POS) και τα συστήματα πληροφορικής της. Το έργο περιλαμβάνει: (i) τη ρύθμιση των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS για να πιστοποιείται ότι κάθε  συναλλαγή σε POS καταγράφεται στο ταμείο και τα παραγόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ και (ii) ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των ταμειακών μηχανών και υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου. 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης 

Η  επένδυση αποσκοπεί στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας εσόδων και των σχετικών υπηρεσιών, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της ΑΑΔΕ και να βελτιώσει τις συνολικές επιδόσεις της. Με την επένδυση θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και, τελικά, οι φόροι θα καταστούν πιο φιλικοί προς την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν η φορολογική διοίκηση και η είσπραξη των φόρων. Με την επένδυση αυτή ενοποιούνται 14 υποέργα ψηφιακής υποδομής που θα υλοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, τα οποία κατατάσσονται σε τέσσερις τομείς παρέμβασης:

1) αντικατάσταση των βασικών ψηφιακών συστημάτων και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μηχανισμών για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα τραπεζικών πληροφοριών·

2) αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας·

3) ψηφιοποίηση των λογιστικών και άλλων ελέγχων· και

4) αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.

https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/43654/tameio-anakampsis-ti-allazei-se-efories-teloneia-kai-epicheiriseis/

ΠΗΓΗmoneyreview.gr