Πότε απαλλάσσονται τα δάνεια από την επιβολή τελών χαρτοσήμου

26

Το Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι έντοκα χρηματικά δάνεια χορηγούμενα, έστω και ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ  απαλλάσσονται από την επιβολή τελών χαρτοσήμου.

Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν και μεταβάλλουν την πρακτική που ακολουθούνταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από την φορολογική διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, το ΣτΕ δέχθηκε ότι έντοκα δάνεια από υποκείμενο στο φόρο απαλλάσσονται από την επιβολή τελών χαρτοσήμου, δεδομένου ότι οι τόκοι ως αντάλλαγμα βρίσκονται στο πεδίο του και απαλλάσσονται από τον φόρο αυτό.

Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή είναι τα δάνεια να παρέχονται από υποκείμενο στον ΦΠΑ, εντόκως, καθώς ο τόκος αποτελεί το αντάλλαγμα για την παροχή της πίστωσης και να δίδονται ευκαιριακά, χωρίς δηλαδή η παροχή πιστώσεων να αποτελεί κύρια δραστηριότητα του δανειοδότη.

Μάλιστα, η διατύπωση του ΣτΕ κρίνεται ως αρκετά γενική, ώστε με απόλυτο τρόπο καταργεί την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα δάνεια που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις αποφάσεις του ΣτΕ, η επιβολή των τελών χαρτοσήμου κρίνεται παράνομη σε δάνεια που χορηγήθηκαν από 01-01-1987, γεγονός που δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τους κανόνες περί παραγραφής και ακολουθώντας την θεσπισθείσα διοικητική και δικαστική διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ως εξόχως σημαντική για τον χώρο του φορολογικού δικαίου καθώς επιλύεται ένα ζήτημα που διαχρονικά απασχολούσε την ελληνική νομολογία και προκαλούσε ανασφάλεια στις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η χρηματοδότησή τους από την στιγμή που απαλλάσσονται από ένα πρόσθετο κόστος κατά την προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1232534/pote-apallassontai-ta-daneia-apo-tin-epivoli-telon-xartosimoy

ΠΗΓΗnewsbomb.gr