Αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων

35

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έγκριση οι νέοι όροι. Τι προβλέπεται σε περίπτωση αντικατάστασης και επανέκδοσής τους.

Αλλαγές έρχονται στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση διαβατηρίων, ενώ αυξάνονται οι περιπτώσεις που αποκλείουν την έκδοση τους λόγω διάπραξης αδικημάτων ή ύπαρξης καταδικαστικών αποφάσεων.

Ήδη, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους, η αντικατάστασή τους, η ακύρωσή τους και οι προϋποθέσεις επανέκδοσης σε περίπτωση απώλειας.

Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων θα είναι πενταετής για τους ενήλικες αλλά και τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους και τρία έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο π.δ, προβλέπεται ότι αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων θα είναι πλέον η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αντί της Διεύθυνσης Ασφαλείας που είναι σήμερα. χορήγηση διαβατηρίων

Στη λίστα των αδικημάτων εξαιτίας των οποίων δεν χορηγείται διαβατήριο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων, προστίθενται νέα αδικήματα, όπως αυτά της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της ψευδούς κατάθεσης, της παράνομης χρήσης ή κατοχής γνησίου διαβατηρίου και της παράνομης διακίνησης πολιτών τρίτων χωρών. Για παράδειγμα, δεν θα χορηγείται διαβατήριο σε περιπτώσεις τελεσίδικης καταδίκης για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της υπεξαγωγής εγγράφων.

Ταυτόχρονα, αποκλείονται όσοι έχουν σε βάρος τους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή λιποτάκτες, τους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, είναι υπόδικοι ή εκκρεμεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί. Ωστόσο, από τον κατάλογο αφαιρέθηκαν, μεταξύ των άλλων,  τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, της εμπορίας δούλων, της ακούσιας απαγωγής, κ.λπ.

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων για νοσήλια στο εξωτερικό, μεταξύ των άλλων, του ίδιου του εμπλεκόμενου σε δικαστικές διενέξεις ή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, κ.λπ.

ΠΗΓΗdikastiko.gr