Αποζημίωση-μαμούθ 758.000 ευρώ σε εταιρείες για απώλεια εσόδων λόγω δημιουργίας κρατικού μονοπωλίου

101
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η απόφαση για κρατικό μονοπώλιο στη διανομή σχολικών βιβλίων τους στέρησε τη δραστηριότητά τους. Δεν ελήφθησαν μέτρα για να μετριαστεί η ζημία τους.

Οι τρεις προσφεύγουσες εταιρείες, διανομείς σχολικών βιβλίων, κατήγγειλαν ότι η δημιουργία κρατικού μονοπωλίου στην αγορά διανομής σχολικών βιβλίων τους είχε στερήσει την ειρηνική απόλαυση των ιδιοκτησιών τους.

Τα νέα μέτρα είχαν εισαγάγει ένα νέο σύστημα διανομής σχολικών βιβλίων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι προσφεύγουσες εταιρείες να χάσουν ουσιαστικά το πελατολόγιό τους. Έτσι, υπήρξε παρέμβαση στα δικαιώματα των εταιρειών, η οποία συνίσταται σε ένα μέτρο που συνεπάγεται τον έλεγχο της εκμετάλλευσης της περιουσίας τους. ΕΔΔΑ αποζημίωση μαμούθ κρατικό μονοπώλιο

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). ΕΔΔΑ αποζημίωση μαμούθ κρατικό μονοπώλιο

«Όσον αφορά στην πραγματικότητα της αγοράς, το κράτος είχε εμποδίσει τις προσφεύγουσες εταιρείες να συνεχίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στην πραγματικότητα είχε δημιουργήσει μια μονοπωλιακή αγορά στη διανομή σχολικών βιβλίων. Παρόλο που δεν υπήρξε επίσημη ανάκληση άδειας, τα νέα μέτρα εισήγαγαν ένα σύστημα προμήθειας σχολικών βιβλίων όπου, αναπόφευκτα, ολόκληρη η πελατεία των προσφευγουσών εταιρειών είχε αναληφθεί από τον κρατικό διανομέα και οι εταιρείες ουσιαστικά αποκλείστηκαν από τις σχολικές συμβάσεις διανομής» επισημαίνεται, μετά την προσφυγή των εταιρειών κατά της απόφασης των ουγγρικών αρχών να θέσουν υπό πλήρη κρατικό έλεγχο το σύστημα λειτουργίας των σχολείων και της διανομής των βιβλίων.

ΕΔΔΑ αποζημίωση μαμούθ κρατικό μονοπώλιο

Η «καμπάνα» του ΕΔΔΑ

Και καταλήγει το Ανώτατο Δικαστήριο: «Έχοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα για την προστασία των προσφευγουσών εταιρειών από την αυθαιρεσία ή για την αποζημίωσή τους, η αδυναμία των εταιρειών να συνεχίσουν ή να ανασυγκροτήσουν την επιχείρησή τους εκτός της επιχείρησης διανομής σχολικού βιβλίου και η απουσία πραγματικών πλεονεκτημάτων για τους γονείς ή τους μαθητές, είχαν ως αποτέλεσμα, η παρέμβαση στο δικαίωμα των προσφευγουσών εταιρειών να είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο, καθώς έφεραν ατομικό και υπερβολικό βάρος». ΕΔΔΑ αποζημίωση μαμούθ κρατικό μονοπώλιο

Για το λόγο αυτό όρισε αποζημίωση 160.000 ευρώ, 570.000 ευρώ και 28.000 ευρώ στη πρώτη, δεύτερη και τρίτη προσφεύγουσα εταιρεία αντίστοιχα. Παράλληλα, προσδιόρισε καταβολή ποσού και στις τρεις εταιρείες από κοινού ύψους 25.000 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

ΠΗΓΗdikastiko.gr