ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : Υπηρεσίες για Συμβολαιογράφους

57

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μπορείτε στο εξής να υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.00, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Η πιστοποίηση των Συμβολαιογράφων ως χρηστών, καθώς και η χορήγηση προς αυτούς των κωδικών χρήστη, θα πραγματοποιείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώ οι Συμβολαιογράφοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που θα λάβετε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώρηση της πράξης σας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας θα εμφανιστεί στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής». Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησης θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρησης.

Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε:

Με e-mail στο : ktimatologio@notariat.gr
Καλώντας στο 210-94 99 550

Σύνδεσμοι :

Νομοθεσία
        Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 101/16/28.05.2020 ΦΕΚ2681/Β΄/1-7-20
        Για την έναρξη της υπηρεσίας για τους συμβολαιογράφους 108/12/17.09.2020 ΦΕΚ 4391/Β’/6-10-20
        Για τη διαδικασία πληρωμής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ΦΕΚ4241/Β΄/30-09-20

ΠΗΓΗktimatologio.gr