Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 11 Οκτωβρίου 2021

47

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4577/2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.».

Η ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων και την πρόσβαση σε αυτά κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58531 (ΦΕΚ τ. Β’ 4441/2021)

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 4577/2021.

Συνημμένα

kya.pdf

ΠΗΓΗdsa.gr