Τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων – Οικιστικές πυκνώσεις – Άνοιξε η πλατφόρμα δηλώσεων ιδιοκτησιών

93

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Άνοιξε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο η πλατφόρμα και αναρτήθηκε ο επίσημος οδηγός υποβολής αιτήσεων με παράβολο 250 ευρώ, για την υπαγωγή σε διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων, «που βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις, δάση και δασικές εκτάσεις», προκειμένου να τεθούν άμεσα σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», με προοπτική νομιμοποίησης, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών.

«Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος που προκαλείται, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την καταγραφή των πραγματικών οικισμών, που αποτελούν οι οικιστικές πυκνώσεις. Μέσω αυτής, καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης κατοικιών (και συνοδών κατασκευών) από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις».

Αυτά αναφέρονται στην εισαγωγή του επίσημου κειμένου με τίτλο: «Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις)», που ανάρτησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στον Οδηγό αναφέρονται επίσης:

Όλες οι πληροφορίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για το ποίες ιδιοκτησίες έχουν δικαίωμα αίτησης και ποιές εξαιρούνται.

-Τα βασικά χαρακτηριστικά της  ψηφιακής εφαρμογής για τις αιτήσεις.

-Γενική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων, μέσω της πλατφόρμας.

Το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά. Και

-Όλα τα βήματα για την υποβολή της αίτησης, τα οποία είναι:

  1. Είσοδος στην εφαρμογή
  2. Αναλυτική περιγραφή ενότητας «Εισαγωγή- Μεταβολή Στοιχείων»
  3. Αναλυτική περιγραφή ενότητας «Αιτήσεις Οικιστικών Πυκνώσεων»
  4. Εισαγωγή πολυγώνων (γεωτεμάχιο-κτήριο)
  5. Υποβολή της αίτησης

Στο βάθος νομιμοποίηση

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων όπως έχει γράψει το ecopress  καλούνται να υποβάλλουν οικειοθελώς αίτηση καταγραφής της ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς ειδικής προστασίας, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τον πρόσφατο πολεοδομικό χωροταξικό πολεοδομικό νόμο του ΥΠΕΝ (άρθρο 55 του νόμου 4685/2020) και ουσιαστικά ισχύει επ΄αόριστον, σε συνδυασμό, ανάλογα, κατά περίπτωση και μέχρι με την οριστική και τελεσίδικη κατάληξη, του ανοιχτού θέματος των Δασικών Χαρτών.

Σε περίπτωση, που το ακίνητο ανάλογα με την τελική έκβαση του Δασικού Χάρτη θα ενταχθεί σε καθεστώς νομιμοποίησης, τότε θα κληθεί ο ιδιοκτήτης να πληρώσει το πρόστιμο νομιμοποίησης, το οποίο θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάση της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου και θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να δημιουργηθεί «κουμπαράς» για περιβαλλοντικά έργα «δασικού ισοζυγίου», αναπλήρωσης των επιπτώσεων από την τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις) άνοιξε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο δείτε εδώ