Ε9 ακινήτων των γνωστών θρησκειών και δογμάτων, των ξένων θρησκειών, των πατριαρχείων, των ιερών μονών κ.ά. – Οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ – Πότε τα ακίνητα δεν γράφονται στο Ε9

160

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα των παρακάτω:

1) Ν.Π.Δ.Δ.

 • Δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
 • και τα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση ….θρησκευτικού… σκοπού
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 2 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 2 (Πίνακας 2 για γήπεδα)

2) Ν.Π.Δ.Δ.  

 • Δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
 • και τα ακίνητα παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο αποκλειστικά για την εκπλήρωση ….θρησκευτικού… σκοπού
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 6 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 6 (Πίνακας 2 για γήπεδα)

3) Ν.Π.Ι.Δ.

 • Δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
 • Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  και τα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση ….θρησκευτικού… σκοπού
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 2 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 2 (Πίνακας 2 για γήπεδα)
  ΥΠΕΝΘYΜΙΣΗ:
  Τα ημιτελή κτίσματα των παραπάνω νομικών προσώπων δεν τυγχάνουν απαλλαγής, αφού -ως ημιτελή- δεν ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του θρησκευτικού σκοπού, ούτε είναι δυνατόν να τύχουν απαλλαγής «υπό αίρεση», αφού χρόνος φορολογίας, για την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α., είναι η 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, ημερομηνία κατά την οποία εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής από τον φόρο.
  Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα παραπάνω ακίνητα, ο Συμπληρωματικός Φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 3,5‰ αντί 5,5‰

4) Ν.Π.Ι.Δ.

 • Δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
 • Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  και τα ακίνητα παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο αποκλειστικά για την εκπλήρωση ….θρησκευτικού… σκοπού
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 6 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 2 (Πίνακας 2 για γήπεδα)

5) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ

 • Και οι Νομικές Οντότητες τους
 • Όταν τα  ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του …. θρησκευτικού… έργου τους.
 • Άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 2 για γήπεδα)
  Τα ακίνητα των γνωστών θρησκειών ή δογμάτων στεγάζουν τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις διοικητικές ανάγκες αυτών. Δεν γίνεται αναλυτική καταγραφή γνωστών θρησκειών, δεδομένου ότι όλες οι γνωστές θρησκείες και δόγματα απαλλάσσονται, εφόσον εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος.

6) ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 • Υπάγονται στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς
 • Για τα ακίνητα εντός και εκτός του Αγίου Όρους
 • Η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Κύριο και Συμπληρωματικό) δίνεται όταν τα ακίνητά τους ιδιοχρησιμοποιούνται και όταν δεν ιδιοχρησιμοποιούνται για σκοπούς …θρησκευτικούς ……
  Στο Ε9 δεν αναγράφονται τα παραπάνω ακίνητα
  Η περιοχή του Αγίου Όρους περιλαμβάνει τα ακίνητα της χερσονήσου του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, απαλλάσσονται λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης του ειδικού καθεστώτος του.

7) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

 • Η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Κύριο και Συμπληρωματικό) δίνεται όταν τα ακίνητά τους ιδιοχρησιμοποιούνται και όταν δεν ιδιοχρησιμοποιούνται  για σκοπούς …θρησκευτικούς ……
  Στο Ε9 δεν αναγράφονται τα παραπάνω ακίνητα

8) ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ, ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ, Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 • Στην απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. εμπίπτουν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που ανήκουν π.χ. στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και λοιπά.
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
  Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 2 για γήπεδα)

9) ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Οι υπόλοιπες Μονές που υπάρχουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός του Αγίου Όρους, απαλλάσσονται του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μόνο στην περίπτωση που ιδιοχρησιμοποιούν  τα ακίνητά τους για σκοπούς Θρησκευτικούς
Οι υπόλοιπες αυτές Ιερές Μονές επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν για την εκπλήρωση του θρησκευτικού έργου τους
Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 2 για γήπεδα)
Σημείωση: και οι Ιερές Μονές που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπάγονται στην περίπτωση αυτή δηλαδή απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μόνο στην περίπτωση που  ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους για σκοπούς ….θρησκευτικούς….(δεν αναφέρονται στον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους)

10) ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Για τα ακίνητα που ανήκουν στα Νομικά Πρόσωπα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη (Ν. 3647/2008) για να έχουν την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην περίπτωση που ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους. Στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά δεν ιδιοχρησιμοποιούνται θα υπολογισθεί Συμπληρωματικός Φόρος με συντελεστή 3,5‰ (και όχι 5,5‰).
Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 33 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 1 για ακίνητα σε οικόπεδα)
Στο Ε9 αναγράφονται στη ΣΤΗΛΗ 28 ΚΩΔ. 3 (Πίνακας 2 σε γήπεδα)

11) ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ κ.λπ. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Οι Ο.Τ.Α. δεν είναι υποχρεωμένοι να γράφουν στο Ε9 τις παρακάτω ιδιοκτησίες τους:
• Τους Τάφους
• Τα οικόπεδα και τα γήπεδα Κοιμητηρίων
• Τα οστεοφυλάκια
• Τους νεκροθαλάμους
• Τα αποτεφρωτήρια
• Τα χωνευτήρια τα οποία ευρίσκονται εντός των αποτεφρωτηρίων
Όμως: Τα κτίρια που ευρίσκονται εντός των κοιμητηρίων (π.χ. κυλικεία που θεωρούνται επαγγελματικές στέγες) που ανήκουν στους Δήμους και εκμισθώνονται σε τρίτους θα δηλωθούν στη Στήλη 9 – στους οικείους Κωδικούς – και θα φορολογηθούν με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α χωρίς καμιά απαλλαγή. Τα κτίρια εντός των κοιμητηρίων δηλώνονται χωρίς γήπεδο

https://www.taxheaven.gr/news/57090/e9-akinhtwn-twn-gnwstwn-orhskeiwn-kai-dogmatwn-twn-xenwn-orhskeiwn-twn-patriarxeiwn-twn-ierwn-monwn-ka-oi-apallages-apo-ton-enfia-pote-ta-akinhta-den-grafontai-sto-e9

ΠΗΓΗtaxheaven.gr