Ηλεκτρονικά η αίτηση για το αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (ΦΕΚ)

111

Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας. Οι πολίτες θα μπορούν μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr να αιτούνται την χορήγηση αντιγράφου της άδειας.

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα κοινή υπουργική απόφαση 313739/2021 (ΦΕΚ Β’ 5403/22-11-2021), αναφέρεται ότι: «Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μπορεί να υποβάλλεται και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.»

Η διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος θα μπαίνει στην διαδικτυακή πύλη για να μπει στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή. Για την είσοδο του απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του Τaxisnet.

Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή διατίθενται οι υπηρεσίες «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας» και «Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος» της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε την απόφαση εδώ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr