Η κτήση εισοδήματος τόκων υπερημερίας – Η περίπτωση της αποζημίωσης

122

Ως χρόνος κτήσης εισοδήματος τόκων υπερημερίας που επιδικάσθηκαν ως αποζημίωση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, φορολογούμενος, κατόπιν δικαστικής απόφασης, εισέπραξε ποσό κεφαλαίου καθώς και ποσό τόκων υπερημερίας για το χρονικό διάστημα 1997-2019. Η Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να υπολογίσει την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης έλαβε υπ’ όψιν το εν λόγω εισόδημα από τόκους υπερημερίας στο έτος 2019.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών θεωρώντας ότι δεν μπορεί να καταλογιστεί Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για αποκτηθέν εισόδημα (με την έννοια της δημιουργίας αξίωσης προς είσπραξη) προ του φορολογικού έτους 2011, λόγω μη ύπαρξης του εν λόγω φόρου και αιτήθηκε από το ποσό επί του οποίου επιβάλλεται η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων που αντιστοιχούν στα φορολογικά έτη 1997-2010.

Η Φορολογική Διοίκηση έκρινε ότι χρόνος κτήσης του εν λόγω εισοδήματος ήταν το 2019, καθώς τότε εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που τους επιδίκασε. Απέρριψε, συναφώς, την ενδικοφανή προσφυγή του φορολογουμένου και επικύρωσε τη θέση του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή το συνυπολογισμό των τόκων υπερημερίας μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα της χρήσης 2019, προκειμένου να προκύψει το οφειλόμενο ποσό Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΔΕΔ Α 1473/2021).

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1255973/h-ktisi-eisodimatos-tokon-yperimerias-h-periptosi-tis-apozimiosis

ΠΗΓΗnewsbomb.gr