Μετοίκηση της συζύγου από την οικογενειακή στέγη (ΜΠΑ 4816/2021)

97

Σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, η σύζυγος είχε ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη – Επείγουσα περίπτωση διατήρησης της ηρεμίας στην οικογένεια που επέφερε η απομάκρυνση της καθ’ ης

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του αιτούντος – συζύγου με αίτημα την μετοίκηση της καθ’ ης συζύγου του από τη συζυγική στέγη (ΜΠΑ 4816/2021).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, το ασφαλιστικό μέτρο της μετοίκησης δύναται να διαταχθεί εφόσον συντρέχει ουσιαστική διακοπή της συμβίωσης και σκοπό έχει, όχι να ρυθμίσει τη χρήση της συζυγικής στέγης, αλλά να ρυθμίσει τις σχέσεις των συζύγων που έχουν διαταραχθεί. Προς το σκοπό διατήρησης της ειρήνης και τάξης στη συζυγική οικία, λοιπόν, δύναται να διαταχθεί η μετοίκηση ενός από τους συζύγους ως μέσο πρόνοιας, εφόσον κρίνεται ότι η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο δέχθηκε πως η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων αντιμετωπίζει προβλήματα οφειλόμενα κατ’ αρχήν στην καθ’ ης, η οποία τηρεί εξυβριστική και υποτιμητική συμπεριφορά έναντι του συζύγου της, ενώ σημειώθηκε και επεισόδιο χειροδικίας μεταξύ των διαδίκων.

Περαιτέρω, σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, η καθ’ ης έχει ήδη αποχωρήσει από την συζυγική στέγη και διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της.

Το δικαστήριο πιθανολόγησε πως η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν έριδες και διαπληκτισμοί και να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, η οποία έχει επιφέρει ηρεμία στην οικογένεια, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι στην συζυγική οικία διαμένει και η θυγατέρα των διαδίκων, η οποία έχει τεταμένες σχέσεις με την καθ’ ης μητέρα της, το δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση και διέταξε τη μετοίκηση της καθ’ ης.

Απόσπασμα απόφασης

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος – καθ’ ου, την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας – καθ’ ης . ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων και α) η υπό τον αριθμό πρωτοκόλλου ΔΣΑ ΕΒ ./6-7-2021 ένορκη βεβαίωση κατ’ άρθρο 74 παρ. 6 ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104) που προσκομίζει ο αιτών – καθ’ ου, β) οι υπό τους αριθμούς ./14-10-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ., ./15-7-2021, ./15-7-2021 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών . που προσκομίζει η αιτούσα – καθ’ ης, καθώς και από τις φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε  (άρθρα 444 αριθμ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), πιθανολογούνται τα εξής. Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο το έτος 1986, από τον οποίον απέκτησαν τρία και ήδη δύο εν ζωή τέκνα, τα οποία σήμερα είναι ενήλικα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων αντιμετωπίζει προβλήματα οφειλόμενα κατ’ αρχήν στην αιτούσα – καθ’ ης, η οποία τηρεί εξυβριστική και υποτιμητική συμπεριφορά έναντι του συζύγου της, ενώ πρόσφατα, και δη την 30-6-2021 προκλήθηκε σημαντικό επεισόδιο μεταξύ των διαδίκων, όπου χειροδίκησαν κατ’ αλλήλων (βλ. την με αρ. πρωτ. ./2-7-2021 ιατρική βεβαίωση από το γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» που προσκομίζει η αιτούσα – καθ’ ης, καθώς και φωτογραφίες όπου εμφαίνεται ο αιτών – καθ’ ου τραυματισμένος στο πρόσωπο και στο σώμα). Για το περιστατικό αυτό, καθώς και για προγενέστερα αυτού, ο αιτών – καθ’ ου έχει εγείρει την από 5-7-2021 αγωγή του με την οποία ζητεί την διάζευξη του από την ήδη αιτούσα – καθ’ ης. Η αιτούσα – καθ’ ης έχει ήδη αποχωρήσει από την συζυγική στέγη, ιδιοκτησίας του εκ των διαδίκων ., σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, έχοντας παραλάβει τα προσωπικά της είδη (βλ. το από 21-7-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό) και διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η υπό στοιχείο Α’ ένδικη αίτηση του ., επειδή συντρέχει επείγουσα περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθούν έριδες και διαπληκτισμοί, να διαταχθεί η μετοίκηση της εκ των διαδίκων ., απορριπτόμενης της αιτήσεως της υπό στοιχείο Β, καθώς το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι πρέπει να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, η οποία έχει επιφέρει ηρεμία στην οικογένεια, αλλά και συνεκτιμώμένου ότι στην συζυγική οικία διαμένει και η θυγατέρα των διαδίκων ., η οποία έχει τεταμένες σχέσεις με την μητέρα της. Πρέπει, τέλος, να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη λόγω της συζυγικής σχέσης των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/metoikisi-tis-syzygoy-apo-tin-oikogeneiaki-stegi-mpa-4816-2021