Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής αλλοδαπών

189

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2022 η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6248/Β/27-12-2021 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.οικ. 479988/2021 με την Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

Στην σχετική Απόφαση ορίζεται ότι :

1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/2021 (Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.Remaining Time-0:00FullscreenMute

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς παρατείνεται.


Διαβάστε τη σχετική Απόφαση και Κατεβάστε το ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ.οικ. 479988/2021 ΦΕΚ 6248/Β/27-12-2021

Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr