Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας

145

Εξορθολογίζει τις φοροαπαλλαγές στα επιχειρηματικά κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), προκειμένου να συνάδει με τους αντικαταχρηστικούς κανόνες κατά της διάβρωσης της φορολογητέας βάσης των κρατών και των πρακτικών μεταφοράς κερδών από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι κανόνες αυτοί έχουν αποτυπωθεί σε εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της ομάδας κρατών G20 για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.

Κατά τον ΟΟΣΑ, ένα προνομιακό φορολογικά καθεστώς, ήτοι μια ρύθμιση που επιφυλάσσει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση βάσει ορισμένων κριτηρίων, προκειμένου να μην θεωρηθεί επιζήμιο, Θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη ουσιαστικής δραστηριότητας. Μάλιστα, όσον αφορά σε διατάξεις που προβλέπουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για επιχειρηματικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που επωφελούνται πράγματι πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες δραστηριότητες.

Δεδομένου ότι από τον ΟΟΣΑ έχει κριθεί ότι το άρθρο 71Α του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «περιέχει πιθανόν επιζήμια στοιχεία», δρομολογείται η τροποποίησή του, ώστε να αρθούν τα επιζήμια χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, προκειμένου το θεσμικό πλαίσιο να καταστεί πιο ελκυστικό, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του και πλέον στο άρθρο 71Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εντάσσονται και άλλα εισοδήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, πέραν των κερδών από την πώληση προϊόντων παραγωγής της επιχείρησης ή από την παροχή των υπηρεσιών για τα οποία χρησιμοποιήθηκε η ευρεσιτεχνία.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1258755/ti-allazei-stis-foroapallages-apo-tin-ekmetalleysi-eyresitexnias

ΠΗΓΗnewsbomb.gr