Η νέα σύνθεση του Δικαστηρίου Κακοδικίας για το 2022 – Όλα τα μέλη

435

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδίκασης Υποθέσεων Κακοδικίας και του Ειδικού Δικαστηρίου Επίλυσης Διαφορών.

Σύνθεση Δικαστηρίου Κακοδικίας: Στη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και του Δικαστηρίου επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος για το έτος 2022 προχώρησε με απόφασή του ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Όπως προβλέπεται «αγωγές κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών δικάζονται, όπως νόμος ορίζει, από ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Eπικρατείας, ως Πρόεδρό του, και από ένα σύμβουλο της Eπικρατείας, έναν αρεοπαγίτη, ένα σύμβουλο του Eλεγκτικού Συνεδρίου, δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Xώρας και δύο δικηγόρους, μέλη του Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων, ως μέλη, που ορίζονται με κλήρωση».

Ορίζεται, εξάλλου, πως «από τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου εξαιρείται κάθε φορά εκείνο που ανήκει στο σώμα ή τον κλάδο της δικαιοσύνης που για ενέργεια ή παράλειψη λειτουργών του καλείται να αποφανθεί το δικαστήριο. Eφόσον πρόκειται για αγωγή κακοδικίας κατά μέλους του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στο ειδικό αυτό δικαστήριο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Aρείου Πάγου».

Επίσης, στο Ειδικό Δικαστήριο που προβλέπεται με το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος «υπάγονται οι διαφορές που αναφέρονται σε κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον η επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων».

Σύνθεση Δικαστηρίου Κακοδικίας

Σύνθεση Δικαστηρίου Κακοδικίας: Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, συγκροτείται

 1. A)Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίαςγια το έτος 2022, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:
 2. ΤΑΚΤΙΚΑ
 3. Δημήτριο Σκαλτσούνη του Παναγή Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο
 4. Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη Σύμβουλο της Επικρατείας
 5. Κυριάκο Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη Αρεοπαγίτη
 6. Χριστίνα Κούνα του Παρασκευά Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 7. α) Δημήτριο Ζερδελή του Χριστοφόρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

β) Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στεφάνου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. α) Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθηνών,

β) Δημήτριο Πολλάλη του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά

μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

 1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 2. α) Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ,

β) Νικόλαο Σκαρβέλη του Στυλιανού

Συμβούλους της Επικρατείας

 1. α) Ασπασία Μεσσηνιάτη – Γρυπάρη του Ευστρατίου

β) Μαρία Βάρκα του Αριστοτέλη

Αρεοπαγίτες

 1. α) Δημήτριο Κοκοτσή του Διονυσίου,

β) Σταμάτιο Πουλή του Στυλιανού

Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 1. α) Ιωάννη Μπέκα του Γεωργίου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

β) Ελένη Μουσταΐρα του Νικολάου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

γ) Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

δ) Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 1. α) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ,

β) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη

γ) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου,

δ) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Νικολάου,

Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων Σύνθεση Δικαστηρίου Κακοδικίας

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος και της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

 1. ΤΑΚΤΙΚΑ
 2. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Ανδρέα Ταγαράκη του Ευστρατίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων
 4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 5. α) Ευάγγελο Βενιζέλο του Βασιλείου,

β) Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου

Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. α) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

β) Παναγιώτη Τσουμάνη του Χρήστου, δικηγόρο Αθηνών,

μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

ΠΗΓΗdikastiko.gr