Παρέμβαση ΣτΠ για την εγγραφή «αδήλωτου» αποδήμου στο μητρώο αρρένων

112

Έλληνας κάτοικος Βραζιλίας, κατέθεσε στις αρχές του 2019 στο Προξενείο Σάο Πάολο αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εγγραφή του γιού του, τότε ακόμη ανηλίκου (γεννημένου το 2003), στο δημοτολόγιο και το μητρώο αρρένων. Το Προξενείο πιστοποίησε την πληρότητα της αίτησης και τη διαβίβασε στο Δήμο Λαμιέων, ο οποίος ενέγραψε τον ενδιαφερόμενο στο δημοτολόγιο, όχι όμως στο μητρώο αρρένων.

Δυόμισι χρόνια μετά, αναζητώντας την τύχη της αίτησης, ο πατέρας του αναφερομένου προσήλθε το Σεπτέμβριο 2021 στο Δήμο, όπου βρέθηκε μεν ο σχετικός φάκελος, επιβεβαιώθηκε η πληρότητά του αλλά δεν κατέστη δυνατό να αιτιολογηθεί η παράλειψη προώθησής του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για εγγραφή στο μητρώο αρρένων. Επί πλέον, ο Δήμος επισήμανε ότι τα
δικαιολογητικά, λόγω παλαιότητος, δεν είναι πλέον δυνατό να γίνουν δεκτά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οπότε πρέπει να εκδοθούν νέα.

Απευθυνόμενος στο Δήμο Λαμιέων, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι, όπως τόσο το Προξενείο όσο και ο ίδιος ο Δήμος είχαν αναγνωρίσει, τα δικαιολογητικά ήταν επαρκή κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους. Επί πλέον, από καμιά διάταξη αλλ’ ούτε και από τη φύση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών φαίνεται να προκύπτει μέγιστη διάρκεια ισχύος ή εξ άλλης αιτίας υποχρέωση ανανέωσης αυτών, καθώς εξ αντικειμένου οι δι’ αυτών βεβαιούμενες καταστάσεις είναι διηνεκείς. Αλλ’ ακόμη και αν βάσει ερμηνευτικής εγκυκλίου προέκυπτε αξίωση υποβολής προσφάτων
δικαιολογητικών, υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης δεν δικαιολογείται η προβολή τέτοιας αξίωσης σε περίπτωση που εκείνα ήταν μεν πρόσφατα κατά τη στιγμή της υποβολής τους, κατέστησαν δε παρωχημένα με αποκλειστική υπαιτιότητα της υπηρεσίας η οποία όφειλε να τα έχει προωθήσει εγκαίρως. Ανταποκρινόμενος, ο Δήμος αναγνώρισε εγγράφως ότι η υπηρεσία του, «μη επιδείξασα τα πρέποντα αντανακλαστικά ως όφειλε, ουχί εκ δόλου ή εκ προθέσεως, αρχειοθέτησε την υπόθεση εκ παραδρομής». Έτσι ο Δήμος προώθησε τελικά την αίτηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία όμως την απέρριψε με το σκεπτικό ότι «(α) η αίτηση αφορά σε εγγραφή ανηλίκου και υπογράφεται από τον πατέρα του … ενώ σήμερα το ανωτέρω πρόσωπο είναι ενήλικος, (β) το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού πλέον δεν ανταποκρίνεται στις μέχρι σήμερα αφιξαναχωρήσεις».

Κατόπιν παρότρυνσης του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με το νόμο (2119/1993), «δεν προσδιορίζονται διαφορετικά δικαιολογητικά για ανήλικους και ενήλικους», ενώ «οι πραγματοποιηθείσες αφιξαναχωρήσεις καταγράφονται μόνο στην περίπτωση που ο αδήλωτος έχει συμπληρώσει το 20όέτος της ηλικίας του», και υπέδειξε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με βάση «τις αρχές της χρηστής διοίκησης και την υπαιτιότητα της υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, να εγγράψει τον ενδιαφερόμενο στα μητρώα αρρένων
με τα δικαιολογητικά που ήδη διαθέτει». Συμμορφούμενη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ολοκλήρωσε την εγγραφή.

Πληροφορίες: 213 1306600

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr