Κόκκινα δάνεια: Xωρίς Φορέα επαναμίσθωσης κατοικιών μέχρι τον Απρίλιο του 2023

74

Κωστής Πλάντζος

Έκτακτη επιδότηση ευάλωτων νοικοκυριών έως 2.500 ευρώ για ένα χρόνο – Τα κριτήρια χορήγησης και τα ποσά της καταβολής του επιδόματο

Στις …ελληνικές καλένδες -μέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2023- παραπέμπεται ο νέος φορέας επαναμίσθωσης των κατοικιών. Για τους ευάλωτους οφειλέτες –και προκειμένου να αποτραπούν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας στο κενό που διανοίγεται – το Δημόσιο θα επιδοτεί κάθε μήνα τις δόσεις των στεγαστικών δανείων.

Όπως αποκαλύπτει η 13η Έκθεση των θεσμών, ούτε το φθινόπωρο θα είναι τελικά έτοιμος για να λειτουργήσει ο νέος Φορέας, που θα έπρεπε με βάση τα χρονοδιαγράμματα να είχε ήδη συσταθεί, για να στηρίζει τους ευάλωτους οφειλέτες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

Με βάση τα νέα δεδομένα, όπως επισήμως προκύπτει από την ίδια την Έκθεση των θεσμών που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη:

·         κυβέρνηση και θεσμοί συμφώνησαν σε ένα σχέδιο προσωρινής στήριξης για την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών «για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μέχρι την έναρξη του φορέα απόκτησης και  επανεκμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος επί του παρόντος δεν αναμένεται πριν από τα τέλη Μαρτίου 2023»

·         οι θεσμοι ζητούν ισχυρές διασφαλίσεις από την κυβέρνηση για να μην υπάρξει κατάχρηση του συστήματος προστασίας, αλλά και να διασφαλιστεί η έγκαιρη κατάργηση του προσωρινού καθεστώτος στήριξης μόλις λήξει η εκκρεμότητα, χωρίς να βρεθούν οι αδύναμοι δανειολήπτες ενώπιον πλειστηριασμών.

Δεδομένου ότι η οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση προσδιορίζεται σε 70-210 ευρώ μηνιαίως αναλόγως των αναγκών κάθε νοικοκυριού, μέχρι και τον Μάρτιο του 2023 θα έχουν επιδοτηθεί χιλιάδες δικαιούχοι κατά περίπου  800-2.500 ευρώ, προκειμένου να καλύψουν τις δόσεις του επόμενου ενός χρόνου για τα στεγαστικά τους δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα προαπαιτούμενα για την 12η και την 13η Αξιολόγηση, από τις αρχές Ιανουαρίου 2022 θα έπρεπε να λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης των κατοικιών οφειλετών που τελούν υπό πτώχευση, για να τα εκμισθώνει στα ίδια τα νοικοκυριά για 12 έτη.

Τα κριτήρια χορήγησης και τα ποσά της καταβολής του επιδόματος θα είναι ίδια με εκείνα που ισχύουν για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή:

·         Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν προσαύξηση 7.000 ευρώ  για το πρώτο παιδί. Νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα έχουν προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

·         Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ.

·         Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Μετά τη λειτουργία του Φορέα, από Απρίλιο 2023 και μετά, η πρώτη κατοικία του νοικοκυριού που κηρύσσεται σε πτώχευση, θα περνά στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Ο Φορέας θα ενοικιάζει το ακίνητο στο νοικοκυριό, το οποίο θα καταβάλει ένα μηνιαίο ενοίκιο. Σε 12 χρόνια το νοικοκυριό θα μπορεί να επαναγοράσει  το σπίτι του, σε τιμή που θα συμφωνηθεί, αν και στο τίμημα δεν θα μετρούν τα χρήματα που θα έχει ως τότε καταβάλει σαν ενοίκιο.

Αν το σπίτι δεν το αγοράσει ο ιδιοκτήτης τότε θα ο Φορέας θα μπορεί να το πουλήσει σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΗΓΗnewmoney.gr