Περιουσίες 18,82 δισ. ευρώ κατέσχεσε το Δημόσιο την 4ετία 2016 – 2019 – Εκτοξεύτηκαν οι υποθήκες

136

Επέλαση των εισπρακτικών μηχανισμών του Δημοσίου, αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων, των Δήμων και των τραπεζών στις περιουσίες των φορολογούμενων πολιτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ξανθή Γούναρη

Τέσσερις στις δέκα κατασχέσεις περιουσιών που έγιναν την τετραετία 2016 – 2019 πραγματοποιήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι υπόλοιπες «μοιράστηκαν» μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων, των Δήμων, των τραπεζών κ.λπ.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 101.156 κατασχέσεις εκ των οποίων οι 42.224 από το ελληνικό Δημόσιο, ποσοστό 41,7%.

Να σημειωθεί πάντως, ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις εργασίες των υποθηκοφυλακείων σε όλη τη χώρα, χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των κατασχέσεων τις οποίες πραγματοποιεί το Δημόσιο βαίνει μειούμενος εν αντιθέσει με τις πράξεις κατασχέσεων που κάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, οι Δήμοι, οι τράπεζες κ.λπ. που αυξάνονται σημαντικά.

Συγκεκριμένα, το 2019 το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε 8.959 κατασχέσεις σε σύνολο 27.175. Το αντίστοιχο νούμερο το 2018 ήταν  10.041 σε σύνολο 26.774, το 2017 ανήλθαν σε 11.873 σε σύνολο 25.296. Το 2016 οι 11.351 κατασχέσεις σε σύνολο 21.911 έγιναν από το Δημόσιο.

Όσον αφορά την αξία των συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις κατασχέσεων, στην τετραετία 2016 – 2019 ανήλθε συνολικά σε 22,42 δισ. ευρώ.

Από την κατανομή της αξίας συναλλαγών κατασχέσεων παρατηρείται ότι την εν λόγω χρονική περίοδο το 84% αφορά στην αξία κατασχέσεων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και το 19,7% στην αξία των λοιπών πράξεων κατασχέσεων.

Το ποσοστό αυτό, τόσο το 2018 όσο και το 2019 κινείται στο 80%.

Πιο αναλυτικά, στα 3,57 δισ. ευρώ έφθασε η αξία των κατασχέσεων υπέρ του Δημοσίου το 2019 από τα 4,44 δισ. ευρώ που ήταν συνολικά.

Το 2018 η συνολική αξία των κατασχέσεων ανήλθε στα 5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4 δισ. αντιστοιχούσαν στις κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του κράτους. Αντίστοιχα, το 2017 η αξία των κατασχέσεων ήταν τα 5,6 δισ. ευρώ και τα 4,58 δισ. έγιναν από κρατικούς φορείς και το 2016 ανήλθε σε 7,3 δισ. ευρώ και τα 6,6 δισ. ήταν υπέρ του Δημοσίου.

Αυξήθηκαν οι υποθήκες

Αντίθετα με το τι συμβαίνει στις πράξεις κατασχέσεων, ο αριθμός των υποθηκών υπέρ του Δημοσίου αυξάνεται.

Οι ελεγκτικές αρχές από το 2016 και μετά φαίνεται ότι αύξησαν τις προσπάθειες για την είσπραξη οφειλών του Δημοσίου, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, προκειμένου να ενισχύσουν τη ροή εσόδων.

Συγκεκριμένα, την τετραετία 2016 – 2019 εγγράφηκαν 28.053 υποθήκες υπέρ του ελληνικού Δημοσίου σε σύνολο 288.559 υποθηκών. Βέβαια η συντριπτική πλειονότητα των υποθηκών εγγράφηκαν υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, Δήμων, τραπεζών κ.λπ.

Ο αριθμός των πράξεων υποθηκών, το έτος 2019, παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2018 κατά 21,7%, δηλαδή 88.766 πράξεις το 2019 έναντι 72.937 πράξεων το 2018. Από το σύνολο των πράξεων υποθηκών, του έτους 2019, το 11,5% αφορούσε σε υποθήκες υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και το 88,5% σε λοιπές πράξεις υποθηκών. Το 2018, το 10,9% αντιστοιχούσε σε υποθήκες υπέρ του Δημοσίου και το 89,1% σε λοιπές πράξεις υποθηκών.

Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις υποθηκών, κατά το έτος 2019, ανήλθε σε 26,54 δισ. ευρώ έναντι 22,53 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,8%. Σχετικά με την κατανομή της αξίας συναλλαγών των υποθηκών, παρατηρείται ότι το 19,2% αφορά στην αξία υποθηκών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 80,8% στην αξία των λοιπών πράξεων υποθηκών.

ΠΗΓΗot.gr