Ειδικό Ληξιαρχείο: Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων με εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί σε δικηγόρους από τους εντολείς τους πριν από τις 31-12-2021

222

Δεκτό το αίτημα για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων στο Ειδικό Ληξιαρχείο

Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρι ότι, μετά από τις έντονες πιέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έγινε δεκτό το αίτημά της για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων στο Ειδικό Ληξιαρχείο σχετικά με την καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων με εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί σε δικηγόρους από τους εντολείς τους πριν από τις 31-12-2021.

​Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει:

«Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο».

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Ελλήνων/ίδων που διαμένουν στο εξωτερικό, σας ενημερώνουμε ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να μεταγράφει πράξεις επιχωρίων αρχών που αφορούν σε ληξιαρχικά γεγονότα Ελλήνων/ίδων που είναι ενεργοί/ές στο Δημοτολόγιο του Μητρώου Πολιτών και οι οποίοι/ες απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο δια πληρεξουσίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Υφίστανται αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις/αλλοδαπά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2021 και

2) Υφίστανται ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια των ενδιαφερομένων προς τρίτους/δικηγόρους τα οποία έχουν συνταχθεί έως και 31/12/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 45927/18-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση περιπτωσιολογίας του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και στην εγκύκλιο με αρ. 697/2021 περί τροποποιήσεων ληξιαρχικής.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

ΠΗΓΗlawspot.gr