Με παράβολο 250 ευρώ πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες γλιτώνουν από κατεδάφιση το ακίνητό τους

238

Το θέμα των λεγόμενων οικιστικών πυκνώσεων αφορά ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα που έχουν ακίνητο σε δάση και δασικές εκτάσεις.

«Πρεμιέρα» αναμένεται να κάνει τον Μάρτιο η πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο για την υπαγωγή των δασικών αυθαιρέτων σε διαδικασία τακτοποίησης. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ πετυχαίνουν προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση. 

Για όσα κτίρια λοιπόν τηρούν τις προϋποθέσεις προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με σκοπό την τακτοποίησή τους για 30 χρόνια! 

Σύμφωνα με πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ, η ρύθμιση αυτή φορά συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που παρουσιάζουν “εν τοις πράγμασι” λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως στην αίτηση που θα υποβληθεί περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:

  • υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει πως τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. 
  • δήλωση μηχανικού (να βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας)

Κόκκινες γραμμές 

Δύο είναι οι βασικές κόκκινες γραμμές που μπαίνουν στον δρόμο προς την τακτοποίησή τους:

  • οι κατασκευές να μην είναι μειωμένες αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και 
  • να μην είναι μεμονωμένες αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και
  • να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τις 27 Ιουλίου 2021.
ΠΗΓΗdikaiologitika.gr