Ερχονται τα νέα τιμολόγια ρεύματος: Πώς θα αναγράφονται οι επιπλέον επιβαρύνσεις

118

Άλκης Καλογήρου

Η ουσιαστική καινοτομία των προωθούμενων αλλαγών είναι η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων, με κριτήριο τις τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις στις ανταγωνιστικές χρεώσεις

Με στόχο την τυποποίηση των εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και των λογαριασμών ρεύματος των νέων τιμολογίων που θα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αν αυξομειώνονται (και σε ποιο βαθμό) με βάση τα επίπεδα των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η διοίκηση της ΡΑΕ πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη Θετική Αναφορά. Να προβάλει θετικά δηλαδή τις εταιρείες που θα τα υιοθετήσουν.

Με τη δημοσιοποίηση από τη ΡΑΕ της λίστας των εταιρειών προμήθειας που εφαρμόζουν τις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα τιμολόγια ρεύματος η Αρχή σχεδιάζει να ενεργοποιήσει τις εταιρείες ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της.

Σημειώνεται ότι η «Θετική Αναφορά» ήδη ακολουθήθηκε από τη ΡΑΕ και στη δημοσιοποίηση των προμηθευτών που δεν έχουν οφειλές προς τους Διαχειριστές και αποτελεί ένα εργαλείο με σκοπό να υπάρχει κίνητρο για τους προμηθευτές, ώστε να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις υποδείξεις της Αρχής και η ΡΑΕ ευελπιστεί ότι θα το κάνουν για να προβληθούν θετικά από τη ΡΑΕ.

Κατηγορίες τιμολογίων

Η ουσιαστική καινοτομία των προωθούμενων αλλαγών είναι η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων, με κριτήριο τις τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις στις ανταγωνιστικές χρεώσεις.

Έτσι, η πρώτη κατηγορία θα περιλαμβάνει τα σταθερά τιμολόγια (δηλαδή χωρίς ρήτρα), ενώ η δεύτερη τα κυμαινόμενα τιμολόγια με «αυξομείωση εντός ορίων» και η τρίτη, αυξομείωση τιμολογίων χωρίς όριο.

Στα κυμαινόμενα τιμολόγια της δεύτερης κατηγορίας η χρέωση για την κατανάλωση θα προσαρμόζεται σε τυχόν διακυμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα τιμολόγια αυτά περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας. Επίσης θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαφόν στην επιπλέον προσαύξηση που μπορεί να υπάρξει.

Αντίθετα στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή στα τιμολόγια με «αυξομείωση χωρίς όριο», δεν θα υπάρχει πλαφόν στην επιπλέον επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσουν οι διακυμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών.

Ενιαίες φόρμες των εντύπων

Τα νέα έντυπα θα είναι τυποποιημένα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, δηλαδή να μπορούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να κατανοούν ευκολότερα και πληρέστερα τους όρους ενός προσφερόμενου προγράμματος, αλλά και τις διάφορες «συνιστώσες» του τελικού ποσού που καλούνταν να πληρώσουν στους λογαριασμούς τους.

Επίσης οι καταναλωτές θα μπορούν να αντιπαραβάλουν τα διαθέσιμα συμβόλαια των εταιρειών προμήθειας.

Ο τύπος του τιμολογίου θα περιλαμβάνεται τόσο στο έντυπο του λογαριασμού, όσο και στο έντυπο της προσυμβατικής ενημέρωσης.

Διαβούλευση και για τις κατευθυντήριες στο αέριο

Αντίστοιχες κινήσεις θα κάνει η ΡΑΕ και για τα τιμολόγια λιανικής στο φυσικό αέριο. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για το αέριο αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση προς το τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα τιμολόγια λιανικής στο φυσικό αέριο, τις οποίες επίσης ετοιμάζει η ΡΑΕ, στοχεύουν σε τυποποιημένα έντυπα με τα οποία οι καταναλωτές ενημερώνονται με σαφήνεια για τις προσφορές προμήθειας αερίου από τις εταιρείες, όσο οι λογαριασμοί κατανάλωσης.

ΠΗΓΗimerisia.gr