Έρχεται το mySynigoroslive: Μέσω gov.gr το κλείσιμο των ραντεβού

92
21958495 - holding laptop mouse

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας ραντεβού, μέσω gov.gr με τίτλο «mySynigoros.live.gov.gr» για την παροχή υπηρεσιών και πληροφόρησης από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας ραντεβού, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με τον τίτλο «mySynigoros.live.gov.gr» για την παροχή υπηρεσιών και πληροφόρησης από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων με φυσική παρουσία στα γραφεία της Αρχής, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη με στελέχη της.

Μέσω της πλατφόρμας «mySynigoros.live.gov.gr», το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μπορεί να αιτείται ραντεβού με την Αρχή για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ραντεβού για εξυπηρέτηση:

α) Με φυσική παρουσία στα γραφεία της Αρχής,
β) με τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος της Αρχής μόνο για πληροφόρηση/ενημέρωση,
γ) με τηλεδιάσκεψη (videoconference), εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν.

Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω του νομίμου εκπροσώπου του) εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα «mySynigoros.live.gov.gr», είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «mySynigoros.live.gov.gr», είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω συνδέσμου στον ιστότοπο της Αρχής (www.synigoros.gr).

Κατά την είσοδό του στην πλατφόρμα, χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση και έναν κωδικό ελέγχου (captcha), ο οποίος διασφαλίζει
την ανθρώπινη φύση των χρηστών.

Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης, μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η χρησιμοποίηση συσκευής με ενεργοποιημένη κάμερα και μικρόφωνο, προκειμένου να υπάρχει οπτική και ακουστική επαφή με το στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».

Δημιουργία ραντεβού στην πλατφόρμα «mySynigoros.live.gov.gr»

Για τη δημιουργία ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη θεματική ενότητα με την οποία σχετίζεται η υπόθεση που τον αφορά. Στη συνέχεια, επιλέγει τον τρόπο εξυπηρέτησης βάσει των επιλογών που ορίζονται με τον οποίο επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Ακολούθως, στο εμφανιζόμενο ημερολόγιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού του.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr