Ασφαλιστικές εισφορές: Τα αγκάθια για την επιπλέον μείωση κατά 0,60 π.μ.

36

Από την 1η Ιουνίου οι εισφορές για επικούρηση θα μειωθούν στο 3% για τους εργοδότες και στο 3% για τους εργαζόμενους, από 3,25% που είναι σήμερα για την κάθε πλευρά

Μαίρη Λαμπαδίτη

Κατά μισή ποσοστιαία μονάδα θα μειωθούν από την 1η Ιουνίου οι εισφορές προς τα επικουρικά ταμεία (ΕΤΕΑΕΠ, ΤΕΚΑ), αυξάνοντας έστω και λίγο το διαθέσιμο εισόδημα περίπου 2 εκατομμυρίων μισθωτών και 200.000 αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, αλλά και μειώνοντας αντίστοιχα το μη μισθολογικό κόστος για τους εργοδότες.about:blank

Συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου οι εισφορές για επικούρηση θα μειωθούν στο 3% για τους εργοδότες και στο 3% για τους εργαζόμενους, από 3,25% που είναι σήμερα για την κάθε πλευρά. Ταυτόχρονα θα μειωθούν και τα ποσά των εισφορών που προβλέπονται για τις τρεις κλίμακες εισφορών για τους μη μισθωτούς.

Υπενθυμίζουμε ότι έως τώρα οι εισφορές μειώθηκαν κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο του 2020 (0,42 π.μ. για τον εργαζόμενο και 0,48 π.μ. για τον εργοδότη) και κατά  3,0 π.μ. τον Ιανουάριο του 2021 (1,21 π.μ. για τον εργαζόμενο και 1,79 π.μ. για τον εργοδότη).

Υπολείπεται μια μείωση 0,60%

Συνεπώς υπολείπεται μια μείωση κατά 0,60% από τη συνολική μείωση των πέντε ποσοστιαίων μονάδων έως το 2023 που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ανάλογα με τις αντοχές του προϋπολογισμού και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση.

Προβληματισμός επικρατεί όσον αφορά στην απώλεια των εσόδων του ΕΦΚΑ από τη μείωση των εισφορών η οποία αναπληρώνεται από την αύξηση της επιχορήγησης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Η μείωση των εισφορών υπέρ επικούρησης θα στοιχίσει 36 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 130 εκατ. τον δεύτερο. Οι μειώσεις εισφορών των προηγούμενων ετών που αφορούσαν κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ στοιχίζουν 800 εκατ. ευρώ ετησίως, κονδύλι που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου (μείωση φορολογικών συντελεστών, μείωση εισφορών) έπαιξε και η αλλαγή του μείγματος των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, καθώς διατίθεται πλέον μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για την επιδότηση των νοικοκυριών που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος.

Η κυβέρνηση θέλει το 2023 να καταργήσει πλήρως την εισφορά αλληλεγγύης, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τα περιθώρια χρηματοδότησης. Αυτό που εξετάζεται είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους. Το κόστος, σε αυτήν την περίπτωση, θα ανεβεί σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ (από τα 800 εκατ. ευρώ που στοιχίζει σήμερα η κατάργησή της μόνο στον ιδιωτικό τομέα). Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων και θα έπρεπε να είχε καταργηθεί στα τέλη του 2014. Συνολικά τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν περί το 1,2 δισ. ευρώ ετησίως.

Τι αναφέρει έκθεση του ΙΟΒΕ

Πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι, παρά τις δρομολογημένες μειώσεις, το σύνολο των υποχρεωτικών εισφορών παραμένει υψηλό και σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Είναι συνεπώς σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα αξιοποίησης ενδεχόμενου δημοσιονομικού χώρου στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους -σημειώνει η έκθεση- ειδικά σε σχέση με τη φορολογία της εργασίας και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με μέτρα μόνιμης διάρκειας. Αυτό θα έχει άμεσα θετικές συνέπειες στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, βελτιώνοντας τη σχετική αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων εισοδηματικών κλιμακίων.

Οι εργοδοτικοί φορείς επαναφέρουν σε κάθε ευκαιρία το αίτημά τους για περαιτέρω μείωση των εισφορών το επόμενο διάστημα και όχι σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού -την οποία επικροτούν- επιβάρυνε τις επιχειρήσεις με πρόσθετο κόστος. Συγκεκριμένα, το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 71,5 ευρώ με την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού των 713,0€ ή των 831,8€, με την αναγωγή των 14 μισθών σε 12μηνιαία ετήσια βάση. Δηλαδή ένας άγαμος που δεν δικαιούται προσαύξηση λόγω τριετιών θα κοστίζει πλέον στην επιχείρηση 1.019 ευρώ, από 947,8 ευρώ που κόστιζε το προηγούμενο διάστημα.

ΠΗΓΗimerisia.gr