Δασικοί χάρτες: Παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων

71

Σε οριζόντια παράταση έως τα τέλη Ιουνίου για την υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν το 2021 προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Η αρχική προθεσμία εκπνέει αύριο, αλλά όπως έγινε γνωστό, από την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Κρήτης, μετά από επικοινωνία του προέδρου της ΠΕΔ Γιάννη Κουράκη με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, ο τελευταίος ανέφερε πως θα δοθεί οριζόντια παράταση έως τις 31 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως η υποβολή αντιρρήσεων συνοδεύεται μόνο από την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά το αίτημα. Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος και τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους.

Διευκρινίζεται πως μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική ημερομηνία 10 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο (κατ’ ελάχιστο) περιλαμβάνονται το αντίγραφο της φόρμας των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή), τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και το έννομο συμφέρον.

Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως είναι η έκθεση φωτοερμηνείας, το τοπογραφικό διάγραμμα κ.ά.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος μπορούν να συμπεριλαμβάνονται είτε στην προαναφερόμενη αλληλογραφία είτε να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά την εξέταση της αντίρρησης.

ΠΗΓΗnewsbomb.gr