Δημόσιο: Αποδεκτές από το ΥΠΕΣ τρεις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ για τίτλους σπουδών –Τι αφορούν

46
ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημόσιο: Τρεις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) έγιναν αποδεκτές από τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως κάνει γνωστό το υπουργείο Εσωτερικών με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε κατόπιν σχετικών ερωτημάτων στις υπηρεσίες του.

Οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις αφορούν την αναγνώριση τίτλων σπουδών και την προσμέτρησή τους στην βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόχων τους. Πρόκειται για τις γνωμοδοτήσεις του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ υπ’ αριθμόν: α) 34/2016, β) 276/2015 και γ) 66/2016.

Σύμφωνα με αυτές:

Α) Η γνωμοδότηση 34/2016 προβλέπει ότι:

Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία με τίτλους που έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, κατόπιν έκδοσης είτε πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα θεωρείται:

α) Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν είτε εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων, όσον αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας, είτε δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

β) Ο χρόνος κτήσης του τίτλου σπουδών στην αλλοδαπή, εφόσον η αναγνώριση της ισοτιμίας ή των επαγγελματικών προσόντων διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου θεωρείται ότι έχει διανυθεί με τον αλλοδαπό τίτλο στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει κατατεθεί στην υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του τίτλου αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που θεωρείται ότι έχει διανυθεί με αυτόν.

Δείτε ολόκληρη την γνωμοδότηση ΕΔΩ:

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr