Επαγγελματικά ταμεία: Έρχεται νομοσχέδιο – Τι θα περιλαμβάνει

35

Οι αλλαγές στα φορολογικά κίνητρα, το καθεστώς λειτουργίας τους, τα νέα πολυσυμμετοχικά σχήματα και το υπερταμείο ΓΣΕΕ – εργοδοτών

Κώστας Παπαδής

Νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει την αγορά των επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, ώστε να καταστούν ενιαίοι οι όροι λειτουργίας ενός κλάδου που βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Τι αλλάζει

Οι αλλαγές που αναμένεται να υιοθετηθούν θα αφορούν τις φορολογικές απαλλαγές, τόσο των εισφορών όσο και των ορισμένων παροχών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, την επέκταση του θεσμού και σε πολυσυμμετοχικά σχήματα, αλλά και ζητήματα εποπτείας.

Ταυτοχρόνως, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η θέση των ΤΕΑ στον τρίτο πυλώνα της ασφάλισης, ιδιαιτέρως μετά την δημιουργία του κρατικού ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

Οι λύσεις που θα επιλεγούν για το καθεστώς λειτουργίας της επαγγελματικής ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων, θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 25 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με 201 εκατ. ευρώ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Αν σε αυτά προστεθούν και τα 4 ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, από τους κλάδους του φαρμάκου, των πετρελαιοειδών, των τροφίμων και της ιδιωτικής ασφάλισης, τότε το συνολικό αποθεματικό φθάνει στο 1,8 δισ. ευρώ.

Διαβούλευση με φορείς

Το υπουργείο Εργασίας θα ξεκινήσει – σύντομα – διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αξιοποιώντας και τα πορίσματα της πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Θέση της κυβέρνησης είναι πως το φορολογικό καθεστώς που θα διέπει τις παροχές των επαγγελματικών ταμείων – κυρίως των εφάπαξ – πρέπει να επαναξιολογηθεί. Δεν μπορεί να παραμένουν αφορολόγητα, σε αντίθεση με τις συντάξεις που φορολογούνται ως εισόδημα.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός κ. Π. Τσακλόγλου «η ανάπτυξη ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως η επαγγελματική ασφάλιση δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε εφήμερα φορολογικά κίνητρα, αλλά σε αρχές, κανόνες, πραγματικές ανάγκες, δεσμούς εμπιστοσύνης και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους».

Σήμερα το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ στη χώρα μας, όπως αυτό καθορίζεται από τον Ν.4172/2013, προβλέπει ότι οι εισφορές των μελών και εργοδοτών εκπίπτουν κατά 100% και δεν φορολογούνται οι εφάπαξ παροχές. Γι’ αυτό τον λόγο τα ΤΕΑ προτιμούν να παρέχουν εφάπαξ ποσό στους ασφαλισμένους τους αντί για μηνιαία σύνταξη η οποία φορολογείται ως εισόδημα.

Πολυσυμμετοχικά ταμεία

Τέλος το νέο θεσμικό πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυεργοδοτικών ή πολυσυμμετοχικών ταμείων, καθώς στην Ελλάδα το 88,3% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και απασχολούν προσωπικό κάτω των 10 ατόμων.

Κάτι ανάλογο είναι το «υπερταμείου» επαγγελματικής ασφάλισης (Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο) που σχεδιάζεται με τη συμφωνία των εργοδοτικών φορέων και της ΓΣΕΕ, που παρουσίασε ο Ο.Τ. στις 13.05.2022. Το νέο ταμείο θα καλύπτει περισσότερους από 2.000.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης και αυτοαπασχολουμένων. Θα παρέχει συμπληρωματικές παροχές, είτε εφάπαξ βοηθήματος, είτε συμπληρωματικής επικουρικής μηνιαίας σύνταξης.

ΠΗΓΗot.gr