Ευρωκοινοβούλιο: ΟΚ στην πρόταση της Κομισιόν για τον παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή φορολογίας εταιρειών

95

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σήμερα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της πρόσφατης διεθνούς συμφωνίας για έναν παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή φορολογίας εταιρειών 15%.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από την Aurore Lalucq (Σοσιαλιστές, Γαλλία) εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 46 ψήφους κατά και 48 αποχές.

Το κείμενο διατηρεί τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, ιδίως το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και την προθεσμία εφαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου 2022, με σκοπό την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν την πρόταση της Επιτροπής σε καίρια σημεία. Ειδικότερα, εισήγαγαν ρήτρα η οποία προβλέπει την αναθεώρηση του κατώτατου ετήσιου ορίου εσόδων βάσει του οποίου μια πολυεθνική θα υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. Επιθυμούν επίσης αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν ακόμη να ελαττώσουν ορισμένες εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή και να περιορίσουν τη δυνατότητα κατάχρησης των κανόνων, ιδίως με την εισαγωγή ειδικού άρθρου που περιέχει κανόνες για την καταπολέμηση των καθεστώτων φοροαποφυγής.
Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια δήλωσε: “Η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να έχουμε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Ωστόσο, είναι το αποτέλεσμα του συμβιβασμού που επετεύχθη. Σήμερα, επείγει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των υπουργών της ΕΕ και η ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτή ήταν η βασική κατευθυντήρια αρχή της σημερινής ψηφοφορίας.”
Επόμενα βήματα

Η έκθεση, η οποία αποτελεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου, διαβιβάζεται τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει ομόφωνα ένα τελικό κείμενο.

ΠΗΓΗcapital.gr