Νόμος Κατσέλη: Διαγραφή οφειλής κατά 84% και δόση 50 ευρώ το μήνα για καταναλωτικά δάνεια

121
ΔΑΝΕΙΑ

Τι αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας. Έκρινε πως η δανειολήπτρια βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις τράπεζες.

Νόμος Κατσέλη: Άλλη μία δικαστική δικαίωση για πολίτη, που είχε λάβει καταναλωτικά δάνεια και επιχείρησε να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη ήρθε από το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας. Με την απόφασή του απέρριψε τις ενστάσεις των τραπεζών περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής, καθώς και της άσκησης δικαιώματος ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Αντιθέτως, έκρινε πως η προσφεύγουσα θα πρέπει να καταβάλλει 50,84 ευρώ το μήνα στους πιστωτές της για τα επόμενα 4 έτη, ενώ το υπόλοιπο ποσό των οφειλών διαγράφεται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση όφειλε συνολικά το ποσό των 15.304,91 ευρώ. Ωστόσο, βάσει προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου η οφειλή της είχε ήδη απομειωθεί και προσδιοριστεί στα 5.760 ευρώ. Δεδομένου ότι είχε καταβάλλει βάσει της προσωρινής διαταγής ποσό 3.319,58 ευρώ, μένει υπόλοιπο το ποσό των 2.440,42 ευρώ.

«Επομένως, η μηνιαία δόση πρέπει να οριστεί στο ποσό των 50,84 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της» καταλήγει η απόφαση, αναγνωρίζοντας πως «πληρούνται στο πρόσωπο της, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010».

Νόμος Κατσέλη: Το ιστορικό της υπόθεσης

Όπως αναφέρεται «η αιτούσα λόγω της εξάρτησης της από τα ναρκωτικά, της ανεργίας της και της επιβάρυνσης των δανείων της με τόκους περιήλθε σε μόνιμη και γενική άνευ δόλου αδυναμία πληρωμής των οφειλών της».

Προστίθεται μάλιστα πως «πρέπει λοιπόν να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί ισχυρισμοί των παριστάμενων πιστωτών. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα 4 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της».

Επισημαίνεται επίσης πως η αιτούσα «είναι 41 ετών καθηγήτρια Αγγλικής. Είναι παντρεμένη με τον (…), ο οποίος έχει μια κόρη από άλλο γάμο που είναι φοιτήτρια στην Αγγλία. Η αιτούσα δουλεύει ως βοηθός σερβιτόρου στην εταιρεία (…) με ημερομίσθιο 29,04 ευρώ.

Από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 ήταν σε αναστολή εργασίας. Το έτος 2019 η αιτούσα είχε εισόδημα 6.008,77 ευρώ και ο σύζυγος της 13.963,84 ευρώ από συντάξεις και 13.536 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του. Το διάστημα από 23-11-2015 μέχρι 22-2-2017 άνεργη. Με βάση την με αριθμό πρωτ. …9-2011 ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής αποδεικνύεται ότι ήταν εξαρτημένη από τοξικές ουσίες. Με βάση την από 2012 ιατρική βεβαίωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής αποδεικνύεται ότι εντάχθηκε με τη θέληση της σε πρόγραμμα απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και βρίσκεται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης. Η αιτούσα δεν έχει ακίνητη περιουσία».

ΠΗΓΗdikastiko.gr