Παράταση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

52

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια για την υποβολή αίτησης» ως εξής:

«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου δείτε την κωδικοποιημένη  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 απόφαση.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr