Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022

41

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. Α. 1062/ 19 Μαΐου 2022 Διοικητού Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 20.5.2022), με θέμα την «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022».

Σύμφωνα με την Απόφαση, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330), ειδικά για το έτος 2022, παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. Α. 1062/ 19 Μαΐου 2022 Διοικητού Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 20.5.2022), εδώ

ΠΗΓΗe-forologia.gr