Τελεσίγραφο ΕΕ: Στο «σκαμνί» του ευρωδικαστηρίου αν δεν πληρωθούν τα χρέη σε ιδιώτες

62

Σίσσυ Σταυροπιερράκου

Kαμπανάκι Κομισιόν για επιτάχυνση πληρωμών – Καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή οδηγία – Με παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ απειλείται η χώρα μας

Με παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει η χώρα, εάν δεν συμμορφωθεί στις συστάσεις της Κομισιόν και συνεχίσει να αποπληρώνει με μεγάλη καθυστέρηση τις οφειλές προς τους προμηθευτές του Δημοσίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας που αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών του δημοσίου τομέα σε ιδιώτες προμηθευτές.

Η οδηγία υποχρεώνει τις δημόσιες Αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία, δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως υπογραμμίζεται, οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές.

Μάλιστα, μεταξύ 2010 και 2020 η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος-μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι προβλέπει η οδηγία

Η σχετική οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, για την καταπολέμηση της τακτικής των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Τα βασικότερα μέτρα που εισάγονται με την εναρμόνιση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ είναι τα εξής:

  • Οι δημόσιες Αρχές θα πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών.
  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών.
  • Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να ζητούν αυτομάτως τόκους υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές, ενώ επίσης μπορούν να λαμβάνουν αυτομάτως ένα ελάχιστο καθορισμένο ποσό ύψους 40 ευρώ ως αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης. Μπορούν επιπλέον να ζητούν αποζημίωση για όλες τις υπόλοιπες εύλογες δαπάνες είσπραξης.
  • Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας αυξάνεται τουλάχιστον σε 8% τον χρόνο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα υπολογίζεται ανά ημέρα καθυστέρησης. Οι δημόσιες Αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν επιτόκιο υπερημερίας κάτω από αυτό το κατώτατο όριο.
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τους κατάφωρα καταχρηστικούς όρους και πρακτικές ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Με την εφαρμογή των νέων κανόνων αναμένεται «να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία έγκαιρων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων Αρχών, εφόσον δίνονται περισσότερα δικαιώματα στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πληρωμών και αυξάνεται η διαφάνεια στις σχετικές διαδικασίες».

ΠΗΓΗimerisia.gr