Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές για το Κτηματολόγιο, το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας, την ενίσχυση στήριξης τουρισμού Βόρειας Εύβοιας και Σάμου και ρύθμιση οφειλών ΕΔΟΕΑΠ

47

Δείτε από εδώ το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τίτλο «Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Σχετική ειδησεογραφία κόμβου:

→ Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας (φορολογικής και ασφαλιστικής) μέσω gov.gr – Ρυθμίσεις για το εθνικό κτηματολόγιο

→ Νέα τροπολογία: Ενίσχυση στήριξης τουρισμού Βόρειας Εύβοιας και Σάμου – Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και ρύθμιση οφειλών ΕΔΟΕΑΠ

Συνημμένα

65320.448242188 kb -KTHMATOLOGIO_PSIFISTHEN_20_5_2022.pdf

ΠΗΓΗtaxheaven.gr