Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4937/2022 για την ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων

77

Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 106/Α/2-6-2022 ο νόμος 4937/2022 με τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με το οποίο καθιερώνεται η διενέργεια επιδόσεων στους ενδιαφερομένους (διαδίκους, μάρτυρες, κατηγορούμενους) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Συγκεκριμένα, η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα συντελείται με την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων στην ψηφιακή θυρίδα του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη σε φορείς του δημόσιου τομέα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερομένου.

Αποδέσμευση αστυνομικών από ξένα καθήκοντα

Με διατάξεις του νόμου, θα επέλθει σημαντική ανακούφιση στο αστυνομικό προσωπικό αφού θα απαλλάξει μεγάλο αριθμό αστυνομικών από την αρμοδιότητα των επιδόσεων και τις διαδικασίες της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων εγγράφων, οι οποίες πλέον δεν θα διενεργούνται από τις αστυνομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα :
– Παρέχεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διενέργεια των επιδόσεων δικογράφων, διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και περιορίζεται το κόστος απονομής δικαιοσύνης, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και επιταχύνεται η πρόοδος και ολοκλήρωση της δίκης σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων της ποινικής, αλλά και της πολιτικής δίκης, με τη μη φυσική παρουσία των αστυνομικών θα απαλλάξει μεγάλο αριθμό αστυνομικών από την αρμοδιότητα των επιδόσεων και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση των σημαντικότερων επιχειρησιακών καθηκόντων τους.
– Αποδεσμεύεται το προσωπικό των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας από τις διαδικασίες της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης φωτοαντιγράφων εγγράφων, καθώς οι ανωτέρω διαδικασίες πλέον δύναται να διεκπεραιώνονται άμεσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον με άλλες διατάξεις
– Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, υιοθετηθέντων από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, στις Σχολές Αστυφυλάκων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων.
– Παρατείνονται έως τις 30.9.2022, οι συμβάσεις καθαριότητας που έχουν συναφθεί σύμφωνα με άρθρο 142 του ν. 4876/2021 (Α΄251), από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.
– Ρυθμίζονται τα έξοδα διημέρευσης και διανυκτέρευσης και λοιπές δαπάνες για αστυνομικές μεταγωγές και πλέον το κράτος θα καλύπτει τις δαπάνες των αστυνομικών, όταν συνοδεύουν μεταγωγές κρατουμένων.(Άρθρο 34-37)

– Ρυθμίζεται η δυνατότητα μετατροπής των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε άδειες αντίστοιχων κατηγοριών από το Πυροσβεστικό Σώμα (Άρθρο 23)

– Ρυθμίζεται η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των μαθητών προτύπων σχολείων, την καταβολή αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών που μετακινούνται για κάλυψη εφημεριών ΕΣΥ και την παράταση συμβάσεων φύλαξης κτιρίων του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (Άρθρο 45)

Διαβάστε αναλυτικά

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4937/2022 ΦΕΚ 106/Α/2-6-2022

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr