Δικαιοσύνη: Ίδρυση γραφείου συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών στατιστικών στοιχείων (π.δ. 47/2022)

57

Σκοπός η συστηματική συλλογή, ανάλυση και διάδοση στατιστικών στοιχείων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, καθώς και η διασφάλιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών στατιστικών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το π.δ. 47/2022 υπό τον τίτλο «Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α’/114/17-06-2022).

Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ., αποστολή του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) είναι η συστηματική συλλογή, ανάλυση και διάδοση στατιστικών στοιχείων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, καθώς και η διασφάλιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών στατιστικών.

Το Γραφείο στοχεύει (α) στη διασφάλιση ανεξάρτητης και ποιοτικής λειτουργίας ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστικά στατιστικά πρότυπα, (β) στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσιμων για την απονομή της δικαιοσύνης, τη δημόσια πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τους άλλους τομείς της ζωής, (γ) στην παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που θα εμπιστεύονται οι χρήστες, ήτοι οι λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα αρμόδια δικαστικά όργανα, οι διεθνείς φορείς που αξιοποιούν δικαστικά στατιστικά δεδομένα για τους σκοπούς τους αλλά και το ευρύ κοινό, (δ) στη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες να παρέχουν, ανεπιφύλακτα, δεδομένα τους για την παραγωγή δικαστικών στατιστικών.

Περαιτέρω, στοχεύει στην άριστη συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Β53 Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης της Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών) και με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την αξιοποίηση των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων, καθώς και με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση του Πίνακα αποτελεσμάτων της Δικαιοσύνης (Justice Scoreboard), αλλά και την ευρωπαϊκή επιτροπή αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης (CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Δείτε το π.δ. όπως δημοσιεύθηκε στο et.gr

ΠΗΓΗlawspot.gr