Η φτωχοποίηση των Ελλήνων με τα στοιχεία της Eurostat

56

Μελάς Κώστας

26/06/2022

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (Purchasing power adjusted GDP per capita) ήταν στο 64,6% της ΕΕ-27 το 2021 (προτελευταία θέση, ήτοι 26η, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία) από 95,3% το 2009 (14η θέση) και 68,81% (24η θέση).

Σημειώνω ότι: Μονάδα αγοραστικής δύναμης είναι ένα τεχνητό κοινό νόμισμα, στο οποίο τα συγκεντρωτικά μεγέθη των εθνικών λογαριασμών (π.χ. συγκεντρωτική κατανάλωση, συγκεντρωτικές επενδύσεις, κατά κεφαλήν ΑΕΠ) εκφράζονται όταν προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διαφορές του επιπέδου τιμών με τη χρήση των Ισοτιμιών Αγοραστικής Δύναμης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για την Ελλάδα δίνεται στο παρακάτω Γράφημα 1.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΠΗΓΗslpress.gr